Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

V, MP och Fi vill nu stödja att socialtjänsten följer socialtjänstlagen och försöker ge dessa skadade barn den omvårdnad de behöver till dess de eventuellt ska avvisas eller får uppehållstillstånd. Detta kan kommunen införa omgående. Enas kring detta! skriver debattörerna.

Varför ställer inte S upp för barnen?

Åldersuppskrivningarna av ensamkommande barn är godtyckliga, rättsosäkra och inhumana. Problemen för barnen är uppenbara och leder till att redan skadade barn blir än mer traumatiserade. Varför vill inte Socialdemokraterna bidra till att minimera skadeverkningarna? skriver Birgitta Göransson och Johan Gustavsson, Skyddsvärnet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

"Politisk spricka om ensamkommande", skriver GP i lördagens tidning. MP, V och Fi i Göteborg har insett det ansvarslösa i att över en natt rycka upp åldersuppskrivna barn ”från det enda sammanhang de har”. Varför har inte Socialdemokraterna insett detta? Denna fråga är ett gemensamt ansvar och får inte bli en partipolitisk strid.

Kommunalrådet Marina Johansson (S) uttryckte för en vecka sedan stor förståelse för dessa problem på sin blogg. Problemen har sin rot i Migrationsverkets godtyckliga åldersuppskrivningar. Migrationsverkets tjänstemän kan efter ett kort samtal skriva upp barnets ålder till 18 år och bortse från barnets egna uppgifter, från inlämnad dokumentation som tjänstemannen anser osäker och från intyg från vårdpersonal som lärt känna barnet under mycket lång tid. Det finns en rad hårresande exempel på orimliga åldersuppskrivningar.

Mister allt i ett slag

Denna rättsosäkra åldersuppskrivning använder Göteborgs stad i dag för att omgående sända iväg barnen till Migrationsverkets boenden för vuxna. Innan beslutet vunnit laga kraft. I ett slag mister barnen sitt nätverk, sitt ungdomsboende, sin socialsekreterare och sin gode man. Boendena ligger nästan alla långt från Göteborg, så de mister oftast sin skola.

Problemen med detta har nu MP, V och Fi förstått på allvar. Varför inte S?

Tillbakavisar argument

Marina Johansson har två huvudargument i GP-intervjun i lördags, först ett juridiskt, sedan ett ekonomiskt. Vi tillbakavisar båda dessa argument.

  • Det juridiska argumentet: ”Stadsjuristen bedömer att det skulle strida mot kommunallagen att staden tar ansvar för dem som fyllt 18 år”.

I september 2016 klargjorde Göteborgs stads jurister att Migrationsverkets beslut om uppgradering av ålder inte är bindande för stadens nämnder förrän det vunnit laga kraft. En bedömning som tydligen inte längre gäller. I maj 2016 konstaterade stadens jurister att det framgår av socialtjänstlagen att socialnämndens omsorg om barn och unga sträcker sig upp till 20-årsåldern. Det finns inte någon fast åldersgräns uppåt. För ensamkommande asylsökande barn upphör kommunens ansvar när den unge fyller 18 år om inte vårdbehov enligt socialtjänstlagen finns.

Är det så att stadens jurister tolkar lagen efter politikernas önskemål?

  • Det ekonomiska argumentet: ”Vi kan inte betala för grupper vi inte har ansvar för”.

För det första har alltså kommunen ett ansvar, som framgår ovan. Kommunen betalar i dag för platser i välfungerande ungdomsboenden men den kostnaden för en placering kan i efterskott krävas in av Migrationsverket åtminstone fram till och med juli 2017. Men det kostar framför allt att inte göra något, både för samhället och i mänskligt lidande, vilket MP:s Ulf Kamne framhållit. ”Vi kommer ändå få kostnader i slutändan, när dessa blir gatubarn”, säger han till SVT. Om de får bo kvar på sina ungdomsboenden och senare ska utvisas har de större möjligheter att klara sig och medverka i återresan. För dem som får uppehållstillstånd kan den goda integrationsprocessen som påbörjats fortsätta.

Politisk samling

Staden står inför ett gemensamt uppdrag som alla demokratiska och icke främlingsfientliga partier borde samlas kring och lösa gemensamt. Den tillfälliga asyllagen skapar psykisk ohälsa. Redan svårt skadade barn blir än mer traumatiserade. Alla partier har ett ansvar att minska de skadeverkningarna.

Ett viktigt steg mot detta är att ensamkommande inte över en natt, efter ett osäkert beslut om åldersuppskrivning, berövas all sin trygghet. De måste åtminstone få stanna kvar tills beslutet vunnit laga kraft.

V, MP och Fi vill nu stödja att socialtjänsten följer socialtjänstlagen och försöker ge dessa skadade barn den omvårdnad de behöver till dess de eventuellt ska avvisas eller får uppehållstillstånd. Detta kan kommunen införa omgående. Enas kring detta! Det har andra städer gjort.

Birgitta Göransson

ordförande i Skyddsvärnet i Göteborg, samordnare Skyddsvärnets Krismottagning för ensamkommande barn

Johan Gustavsson

föreståndare, Skyddsvärnets ungdomsboende