Varför inte denna statistik?

Än i dag vägrar övriga partier och ansvariga myndigheter att se till att åter föra statistik över vilka som begår brott. Men utan viktig data kan vi inte lösa de problem som finns i vårt mångkulturella samhälle, skriver Kent Ekeroth (SD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kent Ekeroth (SD), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson
Kent Ekeroth (SD),
riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

I egenskap av riksdagsledamot har jag flera gånger försökt komma till rätta med att svenska samhället öppnat för att försvåra insamlingen av viktig data. Data som skulle innebära att vi förstår samhället bättre och därmed kan ta verklighetsanpassade beslut.

Dock har Brottsförebyggande rådet nekat till att lämna ut rådatan från undersökningen från 2005 om brottslighet bland svenskar och invandrare medan kriminalvården meddelat att de inte för statistik om vad som döljer sig bakom intagna som är ”svenska medborgare”. För att råda bot på problemet att det saknas tillförlitlig statistik skrev jag en motion som gick ut på att tillgängliggöra sådan information. Det ledde till ett ramaskri i media.

Brå meddelade även att de inte planerar att initiera en ny undersökning lik den från 2005. Inte heller regeringen hade något intresse av att ge Brå i uppdrag att återigen belysa denna relevanta faktor i vårt mångkulturella samhälle. Min motion i riksdagen röstades unisont ner av alla de andra partierna.

Fel även i denna fråga

Häromdagen gick Staffan Danielsson (C) ut och kritiserade bristen på statistik (DN Debatt 30/8). Hittills har dock Centerpartiet aktivt motverkat tillgängliggörandet av sådan information och det är därför troligt att Danielssons utspel bara står för honom själv. Förhoppningsvis inser fler än enskilda riksdagsledamöter att de haft fel även i denna fråga och i stället för att rösta ner konstruktiva förslag från Sverigedemokraterna – börjar anamma dem.

Att det finns ett sådant kompakt motstånd mot att få en så bra bild av verkligheten som möjligt är problematiskt. I min tankevärld kan fakta aldrig vara vare sig konservativ eller liberal, kommunistisk, fascistisk eller rasistisk. Fakta är bara fakta och den borde alltid vara eftersträvansvärd, oavsett politisk hemvist. För utan den – hur ska vi kunna ta rätt beslut för vårt samhälles fortsatta utveckling?

Kent Ekeroth (SD)

riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson