”Jag tänker inte vara tyst när helt vanliga göteborgaren misstänkliggörs.” skriver Attenius. Vidare hävdar han att de högtidsklädda barnen och familjerna med picknickfilt inte ryms i min verklighetsbild. Han har helt fel, skriver Elisabet Lann (KD).
”Jag tänker inte vara tyst när helt vanliga göteborgaren misstänkliggörs.” skriver Attenius. Vidare hävdar han att de högtidsklädda barnen och familjerna med picknickfilt inte ryms i min verklighetsbild. Han har helt fel, skriver Elisabet Lann (KD). Bild: Adam Ihse/TT

Var tror Attenius att antisemitismen finns?

Istället för att svara på hur staden ska hantera utmaningarna i välfärden ägnar sig Jonas Attenius för en apart anklagelseakt. Han har naturligtvis en viktig poäng när han betonar att judar i Sverige inte ska skuldbeläggas för staten Israels agerande. Men det innebär ju inte att det inte sker, skriver Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Slutreplik

28/6 De rödgröna ägnar sig mer åt vänsteraktivism än åt att lösa samhällsproblem

4/7 Jag vägrar vara tyst när vanliga göteborgare anklagas för antisemitism

Jonas Attenius inleder sin replik med att anklaga mig för att använda invektiv. Möjligen vet inte Attenius vad ordet betyder, men något sådant förekommer inte i min artikel. Därefter säger han sig göra ett försök att bemöta min text sakligt, för att i stället göra det rakt motsatta.

Redan i första stycket börjar Attenius, sin vana trogen, att skylla Göteborgs brister och problem på regeringen. Men kommunen har beskattningsrätt och det är till Göteborgs stad som göteborgarna betalar en mycket stor del av sin inkomst varje månad för att stadens invånare ska kunna ges den barnomsorg, skola och äldreomsorg som de har rätt till.

ANNONS
Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg
Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg

Farligt resonemang

I stället för att svara mig och läsarna på hur styret ämnar hantera de utmaningar som vår välfärd står inför ägnar Attenius sin text åt en mycket långsökt, rentav apart anklagelseakt som i sammanhanget framstår som desperat. Samtidigt tycks han helt okunnig eller likgiltig inför antisemitismens utbredning och skada.

”Jag tänker inte vara tyst när helt vanliga göteborgaren misstänkliggörs.” skriver Attenius. Vidare hävdar han att de högtidsklädda barnen och familjerna med picknickfilt inte ryms i min verklighetsbild. Han har helt fel. Var tror Attenius att antisemitismen finns? Var anser han att vi måste bekämpa den?

Hans resonemang är inte bara fegt, det är farligt.

Under hösten skedde en femdubbling av hatbrott med antisemitiska motiv i Sverige. Det är naturligtvis ingen slump. Studier visar att hatbrott mot judar ökar i relation till krig och oro i Israel och Palestina. Attenius har naturligtvis en viktig poäng när han betonar att judar i Sverige inte ska skuldbeläggas för staten Israels agerande. Men det innebär ju inte att det inte sker. Det var längesedan judar i Sverige kände sig så utsatta som de gör idag och har gjort sedan den 7 oktober.

Utbredd antisemitism

Även om antisemitismen finns i hela samhället visar flera studier också att en negativ inställning till judar är betydligt vanligare bland människor med rötter i Mellanöstern. Det spelar mindre roll att Jonas Attenius inte anser att judar ska lastas för det som sker i Gaza när han ändå med noggrannhet väljer tillfälle att kritisera Israel just inför en gigantisk folksamling där många tusen personer kan antas ha en konsekvent negativ inställning till judar.

ANNONS

För just där – bland de högtidsklädda barnen och picknickfiltarna är det särskilt viktigt att bekämpa antisemitismen. Studier visar nämligen också att bland personer som är födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar är antisemitismen mindre utbredd. Det talar för att samhällets attityder och informationsinsatser spelar roll. Politiker som bryr sig och visar och ledarskap i frågan spelar också roll.

Elisabet Lann (KD), kommunalråd i Göteborg

ANNONS