Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ditt viktiga arbete som skolledare och skolpersonal kan inte ledas av rädsla utan av hopp och glädje, skriver Zelma Fors.  Bild: Jessica Gow, Montage
Ditt viktiga arbete som skolledare och skolpersonal kan inte ledas av rädsla utan av hopp och glädje, skriver Zelma Fors. Bild: Jessica Gow, Montage

Var inte rädd för en anmälan till Skolinspektionen

I samband med skolstarten dyker frågan återigen upp. Den om mobbning. Varje år anmäls tusentals fall av kränkande behandling till Skolinspektionen och flera skolor är rädda för att granskas. Men vi bör i stället välkomna varje anmälan som görs och utredning som påbörjas, skriver psykologen Zelma Fors.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skolledare och skolpersonal – lita på att ni gör ett viktigt uppdrag för samhället. Skolstarten innebär att många elever löper risk att bli mobbade eller utföra mobbing.

Mobbning kommer sannolikt alltid finnas där människor finns i grupp. Vi alla behöver hela tiden lära oss att hantera detta – oavsett om det rör sig om förskolan, skolan eller äldreboendet. Det är din och min insats som kan förändras och en ständig förändring behövs.

Förändrat synsätt

I denna tidsepok (från 2006) omfattar skollagen inte mobbning men väl kränkande behandling. Men alla vet egentligen att upprepad kränkande behandling kan jämföras med mobbning. Avsikten med Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen har varit att komma åt mobbningen i skolan genom att lägga ansvaret på skolan och inte, som tidigare, på en enskild elev.

På 80-talet medverkade Göteborgs skolpolitiker till att en resursgrupp skulle implementera forskning som bland annat gjorts i Göteborgs kommun av professor Dan Olweus. Vår uppgift i resursgruppen var bland annat att föreläsa och beskriva forskningen. Detta möttes av ett stort motstånd mot ämnet mobbning. Ifrågasättandet fanns i olika former. Detta var på 80-talet. Sedan dess har forskningen utökats och frågeställningar om mobbning har debatterats mycket.

I dag finns lagar som kräver att mobbning skall åtgärdas omgående och efter Skolverkets inspektioner kan skolor dömas till att betala vite och skadestånd. Detta har sannolikt medverkat till den kultur som tycks prägla en del skolor. Rädslan för att bli anmäld till Skolinspektionen.

Välkomna anmälningarna

Jag vädjar nu till skolledare och skolpersonal – ta emot varje anmälan med tacksamhet. Ert arbete kommer att bli granskat. Det kan leda till kostnader, dåligt rykte för skolan och att elever byter skola.

Mitt förslag är att ni ska tacka varje gång en anmälan till Skolverket görs och varje gång en utredning påbörjas

Mitt förslag är att ni ska tacka varje gång en anmälan till Skolverket görs och varje gång en utredning påbörjas. Se det som en resurs som tilldelas skolan och ert arbete. En person utanför skolan gör en utredning. Det är en tillgång! Ni kan få nya kunskaper och erfarenheter från någon som blickar på ert arbete utifrån. Öppna upp sinnet och tacka för utredningen.

”All avvikelse stärker ramen” har varit ett ledord i min arbetsuppgift som vägledare för barn och ungdom som fallit utanför den accepterade ramen. Utredningen av olika ärenden kan tillföra kanske något du inte tänkt på innan. Ditt viktiga arbete som skolledare och skolpersonal kan inte ledas av rädsla utan av hopp och glädje. Modet och omsorgen är där för att hantera din rädsla. Den kan finnas innan anmälan gjorts, men ändra den och se med nyfikenhet vad som presenteras.

Zelma Fors, filosofie doktor, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut