Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karin Johansson, vd Svensk Handel och Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel, Göteborg

Var 15:e sekund sker en butiksstöld i Sverige

Butiken måste bli en trygg plats för kunden och personalen – och en otrygg plats för kriminella. I dag stjäls varor för cirka sex miljarder kronor varje år i våra butiker. Våra förslag kan få stopp på detta, skriver Karin Johansson och Henrik Ekelund, Svensk Handel.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En närvarande och fungerande handel är inget naturtillstånd. Handeln behöver bra villkor för att verka och utvecklas i den alltmer konkurrensutsatta miljön. Det behövs också åtgärder för att säkerställa att handelns miljöer är trygga och säkra – något som med rätta diskuterats mycket den senaste tiden.

Vi har hört om butiksägare som är på väg att ge upp och om ett polis- och rättsväsende som kämpar med de resurser de har. Svensk Handel har en rad förslag som skulle göra butikerna säkrare och tryggare.

Elva miljarder i säkerhetsåtgärder

Handeln är nämligen mycket brottsutsatt. Var femtonde sekund sker en butiksstöld i Sverige. Totalt stjäls det för cirka sex miljarder kronor varje år. Detta trots att handeln lägger cirka elva miljarder per år på säkerhetsåtgärder – motsvarande nästan en halv polisbudget.

Tyvärr räcker inte detta då polis och rättsväsende saknar ordentliga resurser för att hantera mängdbrotten. Många anmälningar läggs ner – trots god bevisning. Fällande domar leder oftast till böter som aldrig betalas. Så många som åtta av tio dömda butikstjuvar betalar aldrig sina bötesstraff.

Utvecklingen måste vändas

Utvecklingen måste vändas. Från Svensk Handels sida har vi en rad konkreta åtgärder som skulle ge våra handlare och deras medarbetare en tryggare miljö och på sikt lägre utsatthet för stölder och andra brott.

1. För det första så måste det till en nolltolerans mot vardagsbrott. Vardagsbrott måste tas på större allvar i hela rättskedjan med början i att polisen utreder de brott som har förutsättning att klaras upp. Det skulle öka anmälningsbenägenheten och stärka förtroendet för rättsväsendet.

2. För det andra måste straffrabatten för återfallsförbrytare tas bort. Systematik måste beivras hårdare – inte rabatteras. Det är orimligt att det lönar sig att begå många brott. Straffrabatten gynnar de individer som försörjer sig genom stölder och annan brottslig verksamhet.

3. För det tredje måste påföljderna anpassas efter gärningsmannens förmåga att göra rätt för sig. Bötesstraffet, som är den vanligaste påföljden, har i många fall också spelat ut sin roll. Cirka 14 000 personer har i dag tre eller fler oreglerade bötesskulder hos Kronofogden. 500 personer har över tio obetalda skulder. För dem innebär ytterligare ett bötesstraff ingenting. Vi menar att andra påföljder såsom bötestjänst där den dömde arbetar av sin skuld till samhället eller fängelse bör användas.

4. För det fjärde måste butikerna vara en fredad zon. En handlare har visserligen rätt att avvisa personer ur butiker men saknar redskap för att hålla personer som tidigare hotat, stulit eller till och med misshandlat borta. Vi vill att personer som inte följer uppmaningen om att lämna butiken ska anses störa mot den allmänna ordningen och avlägsnas från butiken. Vägran ska likställas med olaga intrång. Vi vill också att personer som dömts för upprepade brott mot butik ska kunna beläggas med tillträdesförbud – framförallt gällande trakasserier eller misshandel av personal. Inga arbetsplatser hade accepterat att en person som tidigare utsatt personal för hot och våld släpps in igen. Det måste gälla även i butiker.

Handelns behov gynnar Sverige

Handeln sysselsätter en halv miljon människor, genererar 11 procent av BNP och bidrar med över 200 miljarder i skatteintäkter varje år. Varje år skapas det 130 000 nya jobb inom handeln vilket gör handeln till en väldigt viktig del av introduktionen på arbetsmarknaden. Att lyssna på handelns behov är därför ofta detsamma som att gynna städers utveckling och människors tillgång till en bättre vardag.

Stölder, hot, våld och otrygghet måste beivras och bekämpas. Med våra förslag kan handeln fortsätta att vara en vital kraft i samhället som bidrar till jobbskapande och konsumentnytta. Butiken måste vara en trygg plats för kunden och personalen – och en otrygg plats för kriminella.

Karin Johansson

vd Svensk Handel

Henrik Ekelund

näringspolitisk expert, Svensk Handel, Göteborg