Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Regeringen fortsätter att nyttja de nya maktbefogenheter de fick av riksdagen inför 2021, vars omfattning saknar historiskt motstycke, skriver debattörerna. Bild: 	Marko Säävälä / TT
Regeringen fortsätter att nyttja de nya maktbefogenheter de fick av riksdagen inför 2021, vars omfattning saknar historiskt motstycke, skriver debattörerna. Bild: Marko Säävälä / TT

Var är upprördheten över att regeringen tar vår frihet ifrån oss?

Under måndagens presskonferens lade regeringen ånyo fram en omfattande kavalkad med förbud, för att minska smittspridningen, trots låga dödstal. Synen på vad som är proportionella ingrepp i människors vardag har förändrats radikalt, utan egentlig debatt. Det är dags att oppositionen och vårt eget Centerparti kliver fram och försvarar den liberala demokratin, skriver Julia Eriksson och Mattias Jonsson, Centerstudenter.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Regeringens restriktionsiver är ett hot den liberala demokratin så som vi känner den. Oförmågan att motivera begränsningarna av grundläggande fri- och rättigheter tyder på bristande respekt för den enskilda människans förmåga att själv bestämma och ansvara för sin vardag. En farlig praxis riskerar sättas för hur rättighetsinskränkningar kan införas i framtiden, skriver Centerstudenter.

Regeringens motivering av inskränkningarna i våra grundläggande fri- och rättigheter muterar snabbt i takt med att fler vaccinerar sig, färre dör av covid och pressen på sjukvården minskar. Efter drygt två år av pandemi börjar nu restriktioner - trots vaccin - bli det nya normalläget. Det är oroande att det i detta läge inte finns en politisk opposition som ställer frågan: varför? Och till vilket pris? Det är dags för den liberala demokratins försvarare, däribland vårt eget parti Centerpartiet, att kliva fram.

Fokus har skiftat

Under måndagens presskonferens lade regeringen ånyo fram en omfattande kavalkad med förbud. Vi har sedan länge gått ifrån att tala om antalet dödsfall, som vi gjorde i början av pandemin. Under en övergångsperiod räknade vi antalet inlagda på IVA. Nu när vaccinen sedan en tid har dragit ner båda dessa siffror till golvet har fokus skiftat till antalet positiva covid-test. I måndags tog regeringen nästa steg i utvecklingen, genom att bland anledningarna till de nya restriktionerna inkludera inte bara smittspridningen av covid-19, utan även RS-virus och vanlig säsongsinfluensa. Regeringens syn på vad som anses vara proportionerliga ingrepp i människors vardag har förändrats, utan vidare debatt.

Vad man inte pratade om är belägg för varför just de åtgärder som presenterades är effektiva just nu. Även resonemang om restriktionernas kostnader för både enskilda individer och samhället i stort, och vilka avvägningar som har gjort mot dessa, lyste som vanligt med sin frånvaro. Att lova ännu fler framhastade bidrag till enskilda företag eller kulturutövare kan inte räknas som att bemöta kostnaderna av att återigen stänga ner samhället. Istället frångår man 2021:s löfte om att vi ska återfå vår frihet i takt med att vaccinationerna kom igång. Regeringen fortsätter att nyttja de nya maktbefogenheter de fick av riksdagen inför 2021, vars omfattning saknar historiskt motstycke. I denna situation är det oroväckande tyst från våra företrädare i frågan om när regeringen återigen ska tillerkänna medborgare sina grundläggande fri- och rättigheter, och lämna ifrån sig makten.

Centerpartiet borde kräva ett förtydligande av regeringen om vilka avvägningar som ligger till grund för de långtgående frihetsinskränkningarna, och besked om när människor ska få tillbaka sina centrala medborgerliga rättigheter

Centerpartiet har uttalat att man hellre sett bredare användning av vaccinpass än fler restriktioner. Det är en bra början. Men om man ska kalla sig för ett kraftfullt liberalt oppositionsparti krävs det mycket mer. Att makt ska ligga så nära den enskilda människan som möjligt, och invändningar mot kollektivism och förmynderi, är centerpartistiska grundvalar. Centerpartiet borde kräva ett förtydligande av regeringen om vilka avvägningar som ligger till grund för de långtgående frihetsinskränkningarna, och besked om när människor ska få tillbaka sina centrala medborgerliga rättigheter.

Bestämma själva

Det kan vara svårt att som politiker våga släppa ifrån sig makt till förmån för människors eget ansvar. Det är lockande att i stället försöka göra centralt planerade, upplysta val, om hur enskilda människor bör leva sina liv. Men vid någon punkt måste liberala partier våga sätta ner foten mot regeringen, och kräva att människor tillåts bestämma över sina egna liv igen. Det är inte proportionerligt att marginella risker tillåts hindra vårt deltagande i demokratin, näringslivets och civilsamhällets fortlevnad.

Över 80 procent av befolkningen över 12 år är vaccinerade. Antalet IVA-inläggningar och dödsfall har rasat och är minimalt i förhållande till smittspridningen. Att regeringen lättvindigt motiverar nya åtgärder utan närmare redogörelser kring de avvägningar som gjorts, eller kring de villkor som ska gälla för dess avveckling, är något som borde resa hår i nacken för de som värnar vår liberala demokrati.

Julia Eriksson, förbundsordförande Centerstudenter

Mattias Jonsson, vice förbundsordförande Centerstudenter