Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vakna upp, Löfven!

Den nya lagstiftningen om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier hade inte ens varit gällande i en vecka innan den sågades av migrationsdomstolen i Malmö. Stefan Löfven borde nu ta tillfället i akt att ingå en blocköverskridande överenskommelse med Moderaterna för att åstadkomma en långsiktigt hållbar migrationspolitik, skriver Tobias Billström (M) och Jonas Ransgård (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

”Migrationscirkus”, ”unikt” och ”lekstuga”. Så har tunga jurister beskrivit den så kallade gymnasielagen – Socialdemokraternas och Miljöpartiets hårt kritiserade lagstiftning där den som fått avslag på sin asylansökan ändå får stanna i Sverige för att studera på gymnasiet.

Bara sex dagar efter att den nya lagstiftningen trätt i kraft underkändes den av migrationsdomstolen i Malmö. Ska man göra omfattande lagändringar ställs höga krav på hur lagförslaget ska tas fram, beredas och motiveras. Något som migrationsdomstolen menar att regeringen inte har gjort.

Redan när förslaget presenterades för över ett halvår sedan var Moderaterna kritiska till lagstiftningen. Den urholkar asylrätten och frångår principen om en reglerad invandring, som innebär att en person som fått ett nej på sin asylansökan måste återvända till sitt hemland.

Regeringen avråddes från att lägga fram förslaget

Flera tunga remissinstanser avrådde regeringen från att lägga fram förslaget. Lagrådet konstaterade att gränsen hade nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas. Regeringen slog dövörat till och lade ändå fram förslaget i riksdagen. Där blev lagstiftningen verklighet, trots att Moderaterna riktade skarp kritik och röstade nej till förslaget.

Även i Göteborg har Moderaterna varit tydliga med att vi emotsätter oss gymnasielagen. I januari markerade vi i kommunstyrelsen mot förslaget, och Göteborgs stad avstyrkte lagförslaget i sitt remissvar till regeringen.

Vi har vid flera tillfällen välkomnat Stefan Löfven att, tillsammans med Moderaterna, bilda basen för en långsiktig blocköverskridande migrationspolitik

I och med migrationsdomstolens avgörande kommer migrationspolitiken präglas av en utdragen osäkerhet. Det finns en stor risk att de olika migrationsdomstolarna kommer att tolka lagen på olika sätt och komma fram till olika slutsatser om huruvida lagen kan tillämpas eller inte, trots de stora bristerna. Och det kan ta tid innan migrationsöverdomstolen eventuellt fattar ett vägledande beslut i frågan.

Det leder också till en osäkerhet för alla kommuner i Sverige. Ska Göteborg planera för de som omfattas av lagen eller inte? Lagstiftningen riskerar dessutom öka söktrycket på gymnasieskolor och bostäder. Våra kommuner, skolor och fastighetsbolag behöver förutsebarhet för att kunna planera för sin verksamhet.

Underkännande av både lag och regering

Domstolens avgörande är ett kraftfullt underkännande av både lagen och den regering som lagt fram förslaget. Detta är ett stort misslyckande för den socialdemokratiska regeringen. Oavsett om man står för en generös eller stram migrationspolitik måste lagar och regler vara utformade på ett sätt så att individen vet vad han eller hon kan förvänta sig. Detta visar återigen på behovet av en långsiktigt hållbar och förutsebar migrationspolitik.

Vi har vid flera tillfällen välkomnat Stefan Löfven att, tillsammans med Moderaterna, bilda basen för en långsiktig blocköverskridande migrationspolitik. Utgångspunkten för en överenskommelse kan då inte vara förtäckta amnestier eller lösningar som på ett allvarligt sätt åsidosätter den reglerade invandringen. Ska vi ha en hållbar migrationspolitik måste asylskäl vara avgörande för om man får stanna i Sverige eller inte.

Det sista migrationspolitiken behöver är fler undermåliga lagar och tvära kast. Vi hoppas att detta blir ett uppvaknande för Stefan Löfven.

Tobias Billström (M)

gruppledare i riksdagen

Jonas Ransgård (M)

oppositionsledare i Göteborg