Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Populister. En förklaring till nationalpopulismen framgångar både i Sverige och internationellt är globaliseringens effekter. De har givetvis varit överväldigande goda men för grupper av människor har de inneburit osäkerhet, rotlöshet och förlorade inkomster. Det främjar radikala rörelser. Den andra omständigheten är att en del människor verkligen vill ha slutna samhällen, nationalism och enhetlighet.På bilderna Marine Le Pen, Geert Wilders och Donald Trump.

ap photo: Vad ska vi göra med nationalpopulismen?

Nationalism, protektionism, slutenhet och avskyn mot det så kallade liberala etablissemanget är det som förenar nationalpopulismen. De demokratiska värderingarna är på reträtt världen över, vilket förstärks av angrepp från extrema islamister. Vi står nu inför uppgiften att formulera en vision av hur vi kan ha ett öppet, rörligt och dynamiskt samhälle som samtidigt ger människor säkerhet från terrorism, fundamentalism och otrygghet, skriver Ulf Öfverberg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ulf Öfverberg
Ulf Öfverberg

Replik

Populismen, 17/5

Världen håller på att separeras i två oförenliga delar, de som endast vill leva med människor som ser ut som, ber som och talar som de själva, och de miljontals människor i de etniskt mixade städerna och regionerna som vill dela sitt grannskap med människor annorlunda än de själva.

Denna uppdelning förändrar i grunden det politiska landskapet för överskådlig framtid. Nationalism, protektionism, slutenhet och avskyn mot det så kallade liberala etablissemanget är det som förenar nationalpopulismen, oavsett om den kallar sig vänster som i Grekland eller höger som i Frankrike och Sverige. För dem till höger är också främlingsfientlighet och rasism omistliga delar av deras budskap. Samtidigt hotar och angriper islamismens mest våldsamma varianter våra öppna samhällen med terror. Demokratiska värderingar är på reträtt världen över.

EU befinner sig i en kontinuerlig kris, stressad av nationalpopulism, terrorism, migrationsströmmar och ett aggressivt Ryssland, men också av de ekonomiska problemen i flera medlemsländer. Den politiska unionen har inte hunnit med den monetära integrationen och plötsligt finns det ingen resonansbotten kvar för en fördjupad politisk union – när den som mest och bäst behövs.

Vår tids idékamp

I de flesta av EU:s länder står kampen tydlig mellan de som vill ha en auktoritär och nationalistisk politik och de som vill bevara och utveckla en form av öppet liberaldemokratiskt och kosmopolitiskt samhälle. Det är vår tids idékamp.

När Susanna Popova analyserar nationalpopulismen handlar det om ett brutet samhällskontrakt. Bristerna i pensionsöverenskommelsen, EU-medlemskapet, ordningsmakten och sjukvården är orsaken till att nationalpopulismen växer, menar hon.

Som grund för sin analys framför Popova historikern Timothy Snyders tes att det var dekonstruktionen av statsmakten som möjliggjorde Förintelsen. Översatt till svenska förhållanden menar Popova att en försvagning av statsmakten leder till minskat förtroende för de offentliga institutionerna vilket främjar nationalpopulismen. Det enda problemet med den analysen är helt enkelt att den är fel.

Forskningen om medborgarnas tillit visar tvärtom att de nordiska länderna vid en internationell jämförelse sticker ut. Tilliten – både mellan medborgare och till de offentliga institutionerna – är som högst i Sverige och Norden. Hög tillit – ingen kris i tilltron till de offentliga institutionerna. Tvärtemot vad Susanna Popova påstår, således.

Dessutom vilar Popovas tilltro till Timothy Snyder på lös grund. Åtskilliga experter på Förintelsen har visat på felaktigheterna i Timothy Snyders tes om det han kallar för ”stateless zones” som viktig förklaring till Förintelsen (se exempelvis Walter Laqueur ”Timothy Snyder: the Newton of the Holocaust?”, Mosaic 4 2015).

I Frankrike och Nederländerna var det en bevarad statlig byråkrati – den existerande förkrigstidsbyråkratin – som underlättade registreringen av judar och deporteringen av dem – alltså motsatsen till det Snyder påstår. Historikern Michael Marrus skriver i en recension av Snyders bok i New York Times (3/9 2015): ”En bättre tolkning borde förlita sig mindre på statslösheten än på i vilken grad tyskarna lyckades utöva sin makt. Mördandet varierade beroende på krigsstrategi, geografi, koncentrationen av den judiska befolkningen och den lokala befolkningens attityder.”

Globaliseringens effekter

En förklaring till nationalpopulismen framgångar både i Sverige och internationellt är globaliseringens effekter. De har givetvis varit överväldigande goda men för grupper av människor har de inneburit osäkerhet, rotlöshet och förlorade inkomster. Det främjar radikala rörelser. Den andra omständigheten är att en del människor verkligen önskar ett helt annat samhälle än det som globaliseringen och de liberala demokratierna står för. De vill i stället ha slutna samhällen, nationalism och enhetlighet.

Vi står inför uppgiften att formulera en vision av hur vi kan ha ett öppet, rörligt och dynamiskt samhälle som samtidigt ger människor säkerhet från terrorism, fundamentalism och otrygghet. Vi står också inför beslut som kännetecknas av kortsiktiga uppoffringar men långsiktiga vinster, ungefär som när liberala föregångare genomförde näringsfrihet och frihandel; vinsterna kan konstateras efteråt men inte när besluten genomförs.

Integrationen avgörande

Integrationen av alla nyanlända kommer att avgöras av hur väl vi lyckas med jobbskapandet och med tydligheten i de liberala värderingarna. I de avseendena är den nuvarande regeringskonstellationen ett hinder. Få eller inga nya jobb tillkommer för de nyanlända. Rädslan att tala klarspråk om att många människor med bakgrund i Mellanöstern bär med sig värderingar av homofobi, antisemitism och helt andra uppfattningar om kvinnors rättigheter leder till otydlighet, när vi i stället borde försvara och sprida våra grundläggande liberala värderingar.

Öppenheten, frihandeln och globaliseringen behöver en sammanhållen berättelse och vision för att vinna vår tids idékamp. Fredrik Reinfeldt påbörjade en berättelse om Sverige i migrationens tid under sitt sista år som statsminister; en öppenhet om migrationens ökade kostnader men också om dess fördelar. Den liberala berättelsen och visionen behöver återupptas.

Ulf Öfverberg

liberal skribent