Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Vårdval inom tandreglering kan drabba glesbygden

Majoriteten i regionen vill införa vårdval inom tandregleringen. Varför ge sig på en väl fungerande verksamhet när det dessutom innebär stora risker för tillgängligheten? skriver Eva Olofsson (V) och Lars-Erik Hansson (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vänsterpartiet vill inte att specialisttandvården privatiseras. I sin strävan att göra tandvården än mer till en marknad har den moderatledda majoriteten (M, C, L, MP och KD) i Västra Götalandsregionen riktat in sig på specialisttandvården och vill nu införa vårdval inom tandregleringen (ortodontin) för barn och unga.

Tandregleringen i Folktandvårdens regi är en väl fungerande verksamhet utan köer till behandling och verksamheten är spridd över hela Västra Götalandsregionen. En privatisering av delar av specialisttandvårdens verksamhet leder till fragmentisering av vårdkedjor för patienterna. Ofta behöver patienterna remitteras även till andra specialiteter som kirurgiska åtgärder och radiologiska undersökningar. Det är då en stor fördel att tandregleringen finns i en organisation med en komplett specialisttandvård.

Kliniker stöttar varandra

Risken är stor för sämre tillgänglighet när ingen längre tar ett övergripande ansvar för verksamheten. I dag stöttar de större klinikerna i Göteborg, Mölndal och Borås en del kliniker på mindre orter. När tandregleringen splittras upp i ett vårdval tappar Folktandvården möjligheterna att fördela resurser efter behov. Risken är uppenbar att tillgängligheten minskar framför allt i glesbygd och på mindre orter. Samtidigt finns risk för överetablering i Göteborgsområdet.

I dag görs en bred satsning på utbildning av specialisttandläkare för att täcka framtida behov. Utbildningen kräver en omfattande volym och många patienter och om delar av uppdraget försvinner äventyras utbildningen. Det gäller även Universitetstandvården som kräver tillräcklig volym för att klara uppdragen inom forskning, utbildning och utveckling.

Varför vill den moderatledda majoriteten genomföra ett så dåligt underbyggt förslag som vårdval inom tandregleringen? Kan det vara en ideologisk principfråga? Ju mer privat verksamhet desto bättre? Ett sätt att kompensera för att de inte lyckades genomföra det usla förslaget om vårdval inom mödravården?

För patienternas skull säger Vänsterpartiet nej till ett vårdval inom tandregleringen!

Eva Olofsson (V)

oppositionsråd

Lars-Erik Hansson (V)

ledamot av tandvårdsstyrelsen