Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Vi har också i vår budget krävt att VGR tar fram en handlingsplan för hur regionens vårdlöner successivt ska nå upp till minst riksgenomsnittet, skriver företrädare för Socialdemokraterna.  Bild: Stefan Bennhage
Vi har också i vår budget krävt att VGR tar fram en handlingsplan för hur regionens vårdlöner successivt ska nå upp till minst riksgenomsnittet, skriver företrädare för Socialdemokraterna. Bild: Stefan Bennhage

Vårdpersonalens löner måste höjas

Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till viktiga yrkesgrupper i vården, skriver bland andra Janette Olsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Undersköterska (inklusive specialister) –2 000 kronor, grundutbildad/allmän sjuksköterska –6 350 kronor, ambulanssjuksköterska –3 500 kronor, operationssjuksköterska –2 200 kronor, specialistläkare (inklusive överläkare) –6 400 kronor.

Ovanstående är några exempel på hur mycket mindre vårdpersonal i Västra Götalandsregionen (VGR) tjänade i mars i år jämfört med riksgenomsnittet för respektive yrkesgrupp.

Det anstår inte Sveriges största offentliga ­arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till så viktiga yrkesgrupper! Och mot bakgrund av de underbudgeteringar och nedskärningar som pågår för sjukhusen är det inte mycket som tyder på en förbättring – snarare det motsatta.

Ökande löneklyfta

Denna löneklyfta har ökat år för år sedan ­M-styret tog över. Visserligen infördes höjd ob-ersättning (utan föregående förhandling med berörda fack) för vissa grupper, men vad hjälper det dem som inte jobbar nätter? Det kan inte vara rimligt att enda vägen för vårdpersonalen att höja sin lön går genom att jobba mer obekväm tid!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har i budget efter budget lagt extrapengar – minst en halv miljard per år – för att höja grundlönerna. Vi har också i vår budget krävt att VGR tar fram en handlingsplan för hur regionens vårdlöner successivt ska nå upp till minst riks­genomsnittet. Och givetvis avsätta pengar för det. Men det ­ moderatledda styret har konsekvent ­avvisat såväl extrapengar till löner som en plan för att höja dem.

Rimmar illa med policyn

Under förra året antogs en ny medarbetarpolicy för VGR av regionfullmäktige. Där står bland annat: ”Västra Götalandsregionen har en gemensam lönepolitik som ska bidra till att vi kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. ­Lönerna ska vara jämställda och konkurrens­kraftiga samt stödja karriärutveckling.” Vi social­demokrater tycker att löneläget i regionen rimmar illa med denna skrivning. Vi lämnade därför i november in en motion med krav på att en handlingsplan för lönerna ska tas fram, tillsammans med de fackliga organisationerna, samt att pengar avsätts för ändamålet.

Den 23 augusti ska regionens personalutskott ta ställning till motionen. Vi vet redan nu att den styrande partikvintetten – M, L, C, KD och MP – inte kommer rösta för den. De anser att regionen redan har en plan, och den är de nöjda med.

Vi misstänker att vårdpersonalen i VGR inte är lika nöjda. Det är inte vi socialdemokrater heller. Därför kommer vi att fortsätta ta strid för rimliga villkor och löner för vårdpersonalen.

Janette Olsson (S), oppositionsregionråd, vice ordförande i Personalutskottet i VGR

Claes Redberg (S), ledamot i Personalutskottet i VGR

Jim Aleberg (S), ersättare i Personalutskottet i VGR