Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Behoven av att satsa extra på sjukvården har ökat efter drygt fyra år av moderatlett styre, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).
Behoven av att satsa extra på sjukvården har ökat efter drygt fyra år av moderatlett styre, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).

Vårdpengar ska gå till vår egen vård – inte marknadsexperiment

Vi har tre tydliga budskap: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen få bättre villkor, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra Götaland är på många sätt en bra region att leva i. Tillväxten är hög, sysselsättningen ökar och arbetslösheten är den lägsta på ett decennium. Men det finns också klyftor: mellan fattiga och rika, mellan stad och land, mellan ”gamla” och nya svenskar. Den socialdemokratiska politikens viktigaste insats, såväl i riksdagen som i regioner och kommuner, är att utjämna dessa ojämlika villkor. Det gäller särskilt den påverkbara ohälsan. Vårt mål att sluta hälsoklyftorna inom en generation står fast.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar i dag sitt budgetförslag 2020 och plan för åren 2021–2022. Vi har tre tydliga budskap: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen få bättre villkor. Sjukvården är – och skall vara – prioriterad. Att råda bot på den försämrade tillgängligheten, överbeläggningarna, de långa väntetiderna på akuterna och alla oacceptabla köer till vården är den viktigaste frågan för att nå en jämlik vård. Därför satsar vi nästan 1,1 miljarder mer på vården, jämfört med det moderatledda regionstyret.

Ökat behov av satsningar

Behoven av att satsa extra på sjukvården har ökat efter drygt fyra år av moderatlett styre, som har lett till längre vårdköer, stressad personal och personalflykt och bristande förmåga att möta invånarnas rättmätiga krav på tillgång till en bra vård utifrån deras behov. Trots en historiskt god ekonomisk sits har M-styret år efter år givit sjukhusen för lite pengar i förhållande till vad de är ålagda att göra. Det har gjort att sjukhusens ekonomi urholkats. Det var detta som ledde fram till de gigantiska underskott – runt 1,2 miljarder enligt sjukhusens egna beräkningar – som sjukhusen hade med sig in i 2019.

Vi vill satsa på att ge den egna personalen högre lön och bättre villkor, inte lägga stora summor på dyr hyrpersonal

Tack vare att Socialdemokraterna fick en majoritet med sig ströks de gamla underskotten. Men sparkraven för året ligger kvar eftersom det moderatledda styret inte på något sätt förbättrat de ekonomiska villkoren.Det är effekterna av dessa vi nu ser i uppsägningar av personal, stängda vårdavdelningar, årslånga köer till behandling och operation och många timmars väntan på akutmottagningar.

Vårdens pengar ska gå till vård! Vi vill satsa på den egna sjukvården och säger nej till nya dyra marknadsexperiment och affärsområden i vården. De är inte bara kostsamma, de ökar också ojämlikheten i vården och det kan vi aldrig acceptera. I den socialdemokratiska budgeten satsar vi därför resurserna på den egna vården, framför den privata.

Vi vill satsa på att ge den egna personalen högre lön och bättre villkor, inte lägga stora summor på dyr hyrpersonal. Och vi vill se en organisation där vårdens villkor i högre grad styrs av dem som har verklig insikt i varje områdes behov, inte av tjänstemän och politiker i residenset i Vänersborg.

Höjda grundlöner

En förutsättning för att sjukvården ska klara sitt uppdrag är tillgång till kvalificerad personal. Socialdemokraterna lägger därför 600 miljoner kronor till särskilda personalsatsningar.

Det handlar om höjda grundlöner i sjukvården, ökad satsning på jämställda löner samt en extra låglönepott. Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare. Det är ett ansvar som förpliktigar. Vår uppgift som politiker är att se till att det ansvaret fullföljs. Vi ser inte att så sker i dag när larmrapporterna från vårdpersonalen duggar tätt.

I samtal och förhandlingar har de fackliga företrädarna fört fram sina viktigaste krav: Högre lön och bättre arbetsvillkor. De vill se lön för mödan, tid för återhämtning, fler kollegor med rätt kompetens och minskad arbetstyngd för att slippa bli sjuk av jobbet. Det är rimliga krav.

Inga sparbeting

I budgeten lägger vi heller inga sparbeting på sjukvården. I stället ger vi, till skillnad från det moderatledda styret, full kompensation enligt det index som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, räknat fram för förväntade ökade kostnader, till exempel nya löneavtal. Det gör att satsningarna på höjda löner inte urholkas.

Det finns en tydlig skiljelinje mellan oss och det moderatledda styret i regionen. Vi har tillit och tro på vår personal och våra verksamheter. Vi är fullt trygga med att de klarar av att lösa många av de problem vi har i vården i dag, om de ges rimliga förutsättningar. Dessa förutsättningar vill vi ge.

Helén Eliasson (S)

oppositionsregionråd och gruppledare för S i Västra Götalands- regionen

Håkan Linnarsson (S)

oppositionsregionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor