Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Kristina Andreasson, momsexpert.
Kristina Andreasson, momsexpert.

Vårdmomsen – inte bara ett momsproblem

Vårdmomsen handlar inte bara om moms. Det är lika mycket en fråga om skatt på arbete och kapital, skriver Kristina Andreasson, momsexpert.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den så kallade vårdmomsen infördes för ca tre veck or sedan. Dessförinnan har den diskuterats i flera medier, bland annat på SvD Debatt och senast på GP:s debattsida den 29 juni. Diskussionen har handlat om Skatteverkets agerande, om man borde ändra i mervärdesskattelagen och de konkurrenssnedvridande effekterna.

Bakgrunden är Högsta förvaltningsdomstolens dom – enligt vilken uthyrning av legitimerad vårdpersonal till annan vårdgivare inte är en momsfri vårdtjänst. Att hyra in vårdpersonal är nu dyrare för privata vårdgivare jämfört med offentliga. Landstingen och kommunerna har nämligen rätt till momskompensation – genom kommunkontosystemet – på köpta tjänster medan privata vårdföretag inte har möjlighet att dra av momsen – genom mervärdesskattelagen.

Att privat och offentlig vård inte konkurrerar på lika villkor är ett faktum. Det kommer att få konsekvenser för privata vårdgivare. Riksdagen beslutade den 19 juni 2019 att regeringen skyndsamt ska utreda konsekvenserna och vid behov återkomma med förslag på åtgärder.

Momsregler styrs av EU-rätten

Branschens önskan har varit att Skatteverket ska skjuta upp tillämpningen av vårdmomsen. Alternativt vill man att mervärdesskattelagen ska ändras. Momsreglerna styrs dock av EU-rätten varför det inte alltid är möjligt.

Jag tycker att diskussionen om vårdmomsen hade varit ärligare om det erkändes att den handlar om mer än lika konkurrensvillkor

Vårdföretagarna har tagit fram ett förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Pernilla Rendahl, docent i finansrätt, har uttalat att lagförslaget inte strider mot EU-rätten. Gott så långt. Jag är dock själv inte så säker på att förslaget kommer att ge avsedd effekt – att uthyrning av legitimerad personal blir en momsfri tjänst. Det hade behövt prövas av EU-domstolen.

Om det endast var konkurrenssituationen som man ville likställa skulle det enklaste sättet vara att strypa rätten till momskompensation i kommunkontosystemet. Den lagstiftningen styrs inte av EU:s momsdirektiv. Den lösningen kommer dock inte att ge mer pengar till vården.

Efterlyser ärligare diskussion

Jag tycker att diskussionen hade varit ärligare om det erkändes att den handlar om mer än lika konkurrensvillkor. Den handlar i högre grad om att vården inte ska få mindre pengar totalt sett. Pengar som bland annat kan användas till att köpa in tjänster från konsultande läkare, tandläkare med flera yrkeskategorier. Den handlar också om att läkare, tandläkare med flera hellre tar uppdrag i egna aktiebolag än anställningar. Den handlar inte minst om att skatten på löneinkomst är högre än skatten på utdelning från ett fåmansaktiebolag. Allt hänger ihop. Att hänga upp sig på reglerna i mervärdesskattelagen är för ensidigt för att åtgärda grundproblematiken.

Många talar om behovet av en ny skattereform. Vårdmomsen – eller åtminstone effekterna av den – är som jag ser det ytterligare ett argument för det.

Kristina Andreasson

momsexpert, Tholin & Larsson-gruppen AB