Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Vi tar kritiken mot SU på allvar. Men bilden som förmedlas speglar inte sjukhuset som helhet. Varje dag sker magi innanför sjukhusets väggar. De 17 000 medarbetarna levererar sjukvård i världsklass och det finns anledning för alla västsvenskar att vara stolta över SU, skriver debattörerna. Bild: Lisa Brunzell
Vi tar kritiken mot SU på allvar. Men bilden som förmedlas speglar inte sjukhuset som helhet. Varje dag sker magi innanför sjukhusets väggar. De 17 000 medarbetarna levererar sjukvård i världsklass och det finns anledning för alla västsvenskar att vara stolta över SU, skriver debattörerna. Bild: Lisa Brunzell

Vårddebatten speglar inte hela verkligheten

Det är viktigt att sjukvården debatteras och granskas. Men när hela Sahlgrenska universitetssjukhus framställs som en verksamhet i kris blir debatten osaklig och riskerar oroa patienter i onödan. Faktum är att allvarligt sjuka patienter aldrig haft en större möjlighet att bli friska på SU än vad de har i dag, skriver bland andra Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I de senaste veckornas debatt har det framförts att det råder brist på schyssta arbetsgivare inom sjukvården och Sahlgrenska universitetssjukhuset har pekats ut som ett exempel. Andra har lyft bristen på vårdplatser och förhållanden på Sahlgrenskas akutmottagning. Vi tar kritiken från våra medarbetare på allvar, och delar synen på problemen med vårdplatser på Sahlgrenskaområdet. Men bilden speglar inte sjukhuset som helhet. Många av våra 17 000 medarbetare är stolta över att arbeta hos oss. Vi är stolta över alla medarbetares och chefers dagliga insatser för våra patienter. Det finns anledning för alla västsvenskar att vara stolta över SU.

Vi uppmuntrar engagemanget som våra medarbetare visar när de lyfter fram det som inte fungerar. Rapportering av fel och brister är kärnan i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det finns brister som behöver åtgärdas – men kritikerna bortser helt från att SU levererar sjukvård i världsklass.

Tydliga förbättringar

Överlevnaden efter exempelvis stroke, allvarlig hjärtsjukdom och cancer förbättras. Dödligheten i stroke sjönk med 40 procent mellan 2002 och 2016, och förbättringarna fortsätter. Med trombektomi kan blodproppar i hjärnan avlägsnas akut och patienter som intill nyligen avled eller drabbades av svåra förlamningar kan i många fall återgå till sina vanliga liv.

Inom cancervården kan en ökad mängd cancerformer botas eller omvandlas till kroniska sjukdomar. Immunterapi, baserat på årets nobelpris, är en revolution för vissa cancerpatienter. SU behandlar i nuläget cirka 500 nya canceröverlevare, som lever vidare med kontinuerligt stöd av vår specialistsjukvård.

Påståendet att sjuksköterskor lämnar vården saknar statistiskt stöd

Vår förlossningsvård har nyligen prisats för sitt arbete med förlossningsrädsla – ett arbete som lett till att antalet akuta kejsarsnitt halverats. Här är vi bäst i landet, tack vare medarbetarnas engagerade förbättringsarbete.

Arbetar för att skapa fler vårdplatser

Detta var några av många goda exempel, men allt är inte bra. Vi behöver fler vårdplatser inom främst allmän internmedicin på Sahlgrenska, men också inom delar av intensivvården. Vi arbetar för att skapa sådana platser – på kort och lång sikt. Diskussionen om brister är viktig, eftersom den leder framåt. Men det är lika viktigt att berätta om goda resultat. Fram till oktober hade vi totalt drygt 175 000 akutbesök och mediantiden för vistelsetiden på våra akutmottagningar var under tre timmar. Mätningar visar att de allra flesta patienterna är nöjda eller mycket nöjda med bemötande och behandling.

En av de främsta drivkrafterna att välja oss som arbetsgivare är möjligheten att göra skillnad för andra. De flesta av våra 500 arbetsplatser uppfattas som attraktiva. Till dem som har lättast för att attrahera medarbetare hör våra akutmottagningar.

Dåliga arbetsgivare som i sin tur gör att sjuksköterskorna lämnar sjukvården är en bild som tecknas i debatten. SCB-rapporten Sjuksköterskor utanför yrket visar att drygt 90 procent av Sveriges sjuksköterskor arbetar i vården. På Sahlgrenska arbetar drygt 5 200 sjuksköterskor, cirka 200 fler än för fem år sedan. Påståendet att sjuksköterskor lämnar vården saknar statistiskt stöd.

Alla medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi har förbättringsområden, men erbjuder också schyssta villkor.

Men vi vill bli mer attraktiva som arbetsgivare – det är en nyckelfråga för oss. Alla medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi har förbättringsområden, men erbjuder också schyssta villkor, bland annat:

* Kollektivavtal, inklusive tjänstepension. I många branscher är tillfälliga anställningar och avtal utan tjänstepension vanliga. Vi erbjuder fasta tjänster och bättre villkor än vad som finns reglerat i lagstiftningen.

* Vidareutbildning, exempelvis betaldspecialistutbildning för sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor/skötare/barnsköterskor.

* Goda möjligheter för medarbetare att delta i utvecklingsarbeten eller forska. Vetenskapsrådet gav i år toppbetyg till SU och Västra Götalandsregionen för vår kliniska forskning.

* Goda möjligheter tillkarriärutveckling som chef, kliniker/specialist eller inom forskning och utbildning. Alla medicinska yrken kan utses till överprofessioner och få högre lön, vilket är unikt i Sverige.

* OB-tillägget för nattarbete har genom beslut av regionens politiker höjts med 100 procent, och från årsskiftet höjs även OB-tillägget för helgarbete. De som arbetar obekväm arbetstid får också del av arbetstidsförkortning utifrån centrala och lokala kollektivavtal.

Lönen lyfts fram som problemet

Lönen lyfts ofta fram som anledning för särskilt sjuksköterskor att välja bort oss som arbetsgivare. Sjuksköterskor har generellt sett haft en bättre löneutveckling än exempelvis poliser och lärare de senaste åren. En sjuksköterska hos oss med genomsnittlig grundlön och viss kväll-, natt- och helgtid har en månadslön på cirka 35 000 kronor, samt arbetstidsförkortning värd cirka 1 200 kronor per månad. En specialistsköterska inom operation och intensivvård tjänar i snitt 42 000 kronor i månaden, inklusive ersättning för obekväm arbetstid. Detta för att nämna några typfall, utan att värdera vad som är en rimlig lönenivå för olika yrkesgrupper.

Vi har utmaningar som arbetsgivare och vårdgivare och vi välkomnar debatt. Men när SU med 17 000 kompetenta och engagerade medarbetare och medicinska resultat i världsklass avfärdas som uselt, saknar påståendet grund i verkligheten.

Ann-Marie Wennberg

sjukhusdirektör

Göran Matejka

biträdande sjukhusdirektör

Lars Rydhede

biträdande sjukhusdirektör

Maria Aleniusson

HR-direktör