Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Maria Malmer Stenergard (M), miljöpolitisk talesperson och Kjell-Arne Ottosson (KD), miljöpolitisk talesperson.

Vår budget ger bättre klimat- och miljöeffekter

Sveriges viktiga klimat- och miljöarbete har inte tid med Miljöpartiets populism och svartmålande. Nu måste vi tillbaka till utsläppsminskningar, skriver Maria Malmer Stenergard (M) och Kjell-Arne Ottosson (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Klimatbudgeten, 18/12

Isabella Lövins debattartikel vittnar om att Miljöpartiet saknar insikt om bristerna i den egna politiken. Konjunkturinstitutet har konstaterat att sju av regeringens åtta klimatsatsningar brister i effektivitet, det handlar om att pengar läggs på åtgärder som hade vidtagits oberoende av stödet. I vissa fall har stöden också varit rena floppar, exempelvis har endast en mycket liten del av ladda hemma-stödet betalats ut. Bilden blir inte bättre av att de svenska utsläppen de facto har ökat under de två senaste åren enligt SCB. Detta är inget att vara stolt över.

Gör upp med symbolpolitiken

Stefan Löfvens rödgröna regerings resultat på klimatområdet står i kontrast till alliansregeringens: Under vår tid i regeringsställning sjönk de svenska utsläppen med närmare 20 procent, samtidigt som ekonomin växte med cirka tio procent. Nu måste vi tillbaka till utsläppsminskningar. Därför gör vi nu det som vi sade innan valet att vi skulle göra: vi gör upp med Socialdemokraternas och Miljöpartiets symbolpolitik.

Samtidigt satsar vi på att göra det lättare att välja en elbil genom att införa ett teknikneutralt stöd till laddinfrastruktur, vi satsar särskilt på havs- och vattenmiljö och vi stöttar industrins omställning. Vi har drivit på för införandet av det bränslebyte som sedan i somras är på plats, vi står bakom bonus- malus-systemet för en snabbare omställning av fordonsflottan, även om vi anser att det kan förbättras. Dessutom satsar vi särskilt på forskning på exempelvis biobränslen för flyget.

Sammantaget innebär den budget som riksdagen nu antagit en mycket ambitiös miljö- och klimatpolitik.

Sammantaget innebär den budget som riksdagen nu antagit en mycket ambitiös miljö- och klimatpolitik. Faktum är att den ligger högre än samtliga miljöbudgetar som passerat riksdagen, frånsett valbudgeten 2018. Den ligger två miljarder över den budget som gällde för bara två år sedan.

Budgeten innebär dessutom att vi står upp för äganderätten och principen om frihet under ansvar för Sveriges skogsägare när vi stoppar den så hårt kritiserade nyckelbiotopsinventeringen. Vi är tydliga med att staten ska betala för sig när man tar privat mark i anspråk. Något som den rödgröna regeringen inte har förmått göra.

Dessutom finansierar vi ett krispaket för lantbruket och tar steg för att långsiktigt förbättra konkurrenskraften för de gröna näringarna.

Utanför Sveriges gränser ökar vi de internationella klimatinvesteringarna och vi ökar kraftigt klimatbiståndet. Allt för att säkerställa att svensk klimatpolitik åstadkommer största möjliga utsläppsminskning för varje klimatkrona. Något annat har vi inte tid med.

Lövins debattartikel vittnar, utöver om hennes bristande förmåga till självkritik, också om att hon har en minst sagt tvivelaktig inställning till sitt uppdrag som övergångsminister.

Lövins debattartikel vittnar, utöver om hennes bristande förmåga till självkritik, också om att hon har en minst sagt tvivelaktig inställning till sitt uppdrag som övergångsminister. Alliansen och övergångsregeringen har varit överens om Sveriges linje under förhandlingar under klimattoppmötet i Katowice, och anslagen till klimatbistånd har ökats med en miljard kronor. Att Lövin menar att detta får hennes utländska ministerkollegor att blekna väcker minst sagt frågor om hur hon i internationella sammanhang, som representant för Sverige, har valt att beskriva svensk klimatpolitik som beslutats demokratiskt av Sveriges riksdag.

Det stämmer inte att M och KD tagit bort indexeringen av bränsleskatten, vilket Lövin påstår. Det vi gjort är att frysa den automatiska extra skattehöjning som görs utöver den ordinarie prisindexeringen.

Sverige och klimatet har varken tid eller råd med svartmålande och symbolpolitik. I stället behövs kostnadseffektiva åtgärder som minskar de faktiska utsläppen.

Maria Malmer Stenergard (M)

miljöpolitisk talesperson

Kjell-Arne Ottosson (KD)

miljöpolitisk talesperson