Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alkovåldet. Bland de viktigaste uppgifterna som politiker har, på såväl nationell som lokal nivå, är att förbättra säkerheten för medborgarna. I detta ingår en alkoholpolitik som minskar riskerna för våld, skriver debattörerna.

Våldet ökar när festen pågår till 05

Alkoholens bidrag till våldsbrotten ligger kvar på en mycket hög nivå. Ett enkelt sätt att minska våldet i centrala Göteborg är därför att stänga krogarna tidigare om man vill föra en evidensbaserad alkoholpolitik i Göteborg, skriver bland andra Fredrik Spak, Berondekliniken SU.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I GP (22/11-17) meddelades att Liberalerna lämnat in en motion i kommunfullmäktige med kravet att man skall häva beslutet om krogarnas öppettider lördag och söndag morgon, båda dagarna vill man ha öppet till (minst) klockan 05.00. Som motiv anförs: ”skall Göteborg bli en modern storstad så är det inte upp till kommunen att bestämma när festen skall sluta” och att polisen, som 2010 hade påtalat behovet av att minska våldet i Göteborgs centrum, inte längre hade några synpunkter på detta.

Åsikten att kommunen inte skall lägga sig i när festen skall sluta är överraskande okunnig för att komma från politiskt håll. Bland de viktigaste uppgifterna som politiker har, på såväl nationell som lokal nivå, är att förbättra säkerheten för medborgarna. I detta ingår en alkoholpolitik som minskar riskerna för våld.

Krogtäta områden mest utsatta

Beslutet att stänga tidigare än 05.00 togs 2011, främst för att minska våldet. Våldet på stan är starkt koncentrerat till krogtäta områden, i Göteborg såväl som i alla andra städer. 2014 publicerades en forskningsrapport från Göteborgs universitet som visade att våldet hade minskat på lördagsnätterna, efter att öppethållandet hade förkortats. Dessutom såg man en nedgång i våldsrelaterade besök på akutmottagningarna. Den tidigarelagda stängningen hade inte lett till att våldet hade flyttats till andra delar av staden, eller att svartkrogar hade blommat upp. Däremot sågs inte någon liknande minskning av våldet på söndag morgon, där stängningstiderna var oförändrade.

Minst tre internationella översikter kommer till samma slutsats: att begränsningar av öppettider för serveringsställen, även om det bara gäller några få timmar, bör ses som en nyckelstrategi för att begränsa alkoholrelaterat våld.

Nu till 2017 har inte mycket ändrats, mer än att den totala alkoholkonsumtionen minskat, liksom våldet totalt i Sverige. Alkoholens bidrag till våldsbrotten ligger dock kvar på en mycket hög nivå.

Begränsade öppettider har betydelse

En aktuell forskningsrapport utgiven av en internationell expertgrupp, på uppdrag av Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet, IOGT-NTO och Svenska läkaresällskapet, bekräftar betydelsen av begränsade öppettider. Förändringar i öppettider för serveringsställen påverkar nivån av alkoholrelaterade skador i ett samhälle. Minst tre internationella översikter kommer till samma slutsats: att begränsningar av öppettider för serveringsställen, även om det bara gäller några få timmar, bör ses som en nyckelstrategi för att begränsa alkoholrelaterat våld. Resultaten kommer från i princip alla samhällen i världen

Den vetenskapliga rapport som låg tillgrund för ställningstagande 2011 visade också att många boende i Göteborgs centrum var störda av nattlivet.

På den ena sidan står näringsintresset från krögare tillsammans med intresset från de personer som vill dricka alkohol på krogen mellan kl 03-05 på lördag morgon. På den andra sidan står intresset att minska våldet i samhället, folkhälsointresset och intresset från boende i de berörda områdena.

Vems intressen väger tyngst?

När man nu tar ställning till att eventuellt hålla öppet till klockan 05 både lördag och söndag behöver beslutsfattare ta ställning till om man skall bry sig om våld och misshandel, de boende som störs, belastningen på akutintagen och folkhälsan, eller om man enbart skall gå de kommersiella intressena och förespråkarna för de (relativt få) som verkligen går på krogen mellan 03 och 05.

Vårt förslag till Göteborgs stad är:

Beakta de många vetenskapliga studier och utredningar som finns på området.

Förläng inte öppettiderna – det kommer att leda till mer våld med mer lidande för de drabbade och mer kostnader för samhället.

Överväg argumentet att det finns ett samband mellan om krogar har öppet till 05 och att detta är viktigt.

Fredrik Spak

överläkare, docent, Beroende SU*

Claudia Fahlke

professor Psykologen, GU*

Frida Dangardt

specialistläkare, med dr

*CERA (Center for Education and Research on Addiction, GU) www.cera.gu