Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Rasmus Ling (MP), rättspolitisk talesperson och Karolina Skog (MP), ekonomiskpolitisk talesperson. Bild: TT
Rasmus Ling (MP), rättspolitisk talesperson och Karolina Skog (MP), ekonomiskpolitisk talesperson. Bild: TT

Våld får aldrig bli en del av vår vardag

Den grova gängbrottsligheten skapar otrygghet i redan utsatta områden, skapar splittring och polarisering, och förstör uppväxtvillkoren för alltför många barn och unga. Det är en utveckling som måste brytas här och nu, skriver Rasmus Ling (MP), rättspolitisk talesperson och Karolina Skog (MP), ekonomiskpolitisk talesperson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ett anständigt samhälle klarar av att skapa trygghet för alla. Våld får aldrig bli en del av vår vardag. Under ett par veckors tid har regeringen fört samtal om gängkriminaliteten med fem övriga partier för att tillsammans komma fram till lösningar som har ett brett parlamentariskt stöd. Det arbetet har tyvärr inte nått hela vägen. Vi hade gärna sett en bredare överenskommelse.

Även om det är långt ifrån självklart att våldet och brottsligheten i samhället ökat totalt sett har dessa uppenbart bytt skepnad.

Dödsskjutningarna har ökat med 4,5 gånger på tio år och fler känner sig otrygga i sina bostadsområden. Löst sammansatta kriminella nätverk står för en större andel av våldet och minderåriga används oftare som knark- eller vapenkurirer eller för att placera ut sprängladdningar.

Den grova gängbrottsligheten skapar otrygghet i redan utsatta områden, skapar splittring och polarisering, och förstör uppväxtvillkoren för alltför många barn och unga. Det är en utveckling som måste brytas här och nu.

Hoppades på en bredare överenskommelse

För oss har det sedan det första samtalet varit prioriterat att aktivt strypa nyrekryteringen till de kriminella gängen med förebyggande åtgärder i skola och socialtjänst och med höjda straff för dem som rekryterar in unga i kriminalitet. Vi har också lyft vikten av att stärka skyddet för vittnen, bekämpa den svarta ekonomin samt att öka satsningarna på avhopparverksamheter för redan kriminella. Det har också varit viktigt för oss att de åtgärder som genomförs grundas i forskning och har förutsättningar att fungera och inte bara blir populistiska slag i luften.

Även om vi hoppats på en bredare uppgörelse är vi trots allt glada över att regeringen nu kan presentera följande satsningar:

• Skärpt straff för den som rekryterar unga till kriminalitet.

• Förstärkt vittnesskyddsprogram

• Lagstiftat brottsförebyggande ansvar för kommuner

• En långsiktig satsning på skola och socialtjänst i socialt utsatta områden

• Samordnade insatser för barn och unga i riskzonen

• Ett nationellt avhopparprogram

• Ett effektiviserat arbete mot penningtvätt

Vi är också glada över statliga medel för fler LVU-placeringar, fler SIS-platser med förbättrad kvalitet, att minimistraffen för övergrepp i rättssak höjs kraftigt, att så kallat mellantvång införs, samt att det tillsätts en trygghetsberedning vars förslag kommer baseras på evidens och beprövad erfarenhet.

Vi har i samtalen argumenterat emot ett förslag om att generellt avskaffa straffreduktionen för unga, den så kallade straffrabatten. De flesta unga som döms för brott har ingen koppling till organiserad gängbrottslighet utan är individer som vid något enstaka tillfälle till exempel hamnar i bråk och döms för misshandel eller prövar narkotika. Ett generellt borttagande av ungdomsreduktionen skulle påverka alla unga som döms, inte bara de som ingår i gängen. Vi tycker därför att det är bra att det förslag som vi nu kommit överens om inte höjer straffen för unga generellt utan enbart för de, ofta gängkriminella, som återfaller i grov brottslighet.

Föräldrar ska inte behöva känna sig oroliga

I Miljöpartiets partiprogram slås fast att “En av förutsättningarna för en väl fungerande demokrati är att människor känner sig trygga och säkra”. För Miljöpartiet är det grundläggande att människor vågar gå ut utan att vara rädda att komma i vägen för en gänguppgörelse, eller vittna om de faktiskt skulle råka göra det. Föräldrar ska inte behöva känna sig oroliga för att deras barn rekryteras av lokala kriminella och samhället ska finnas där för det barn som på grund av hemförhållanden eller annat inte klarar skolan. Insatser ska också finnas i hela landet för den som vill tillbaka till ett normalt liv och hoppa av kriminaliteten.

Moderaterna och Kristdemokraterna har de senaste veckorna högljutt krävt snabba åtgärder mot gängkriminaliteten. Det har under de senaste dagarna varit tydligt att de inte har varit villiga att kompromissa och hitta vägar framåt i samtalen som bygger på kunskap och beprövad erfarenhet om vad som verkligen fungerar – inte vad som får störst rubriker. Förslag som visitationszoner löser inga verkliga problem utan skapar ett ökat utanförskap. Det är inte att ta frågan på det allvar som den förtjänar.

Vi är glada över att det i dagens överenskommelse finns en mängd viktiga insatser som kommer vara effektiva mot gängkriminaliteten. Samtidigt inser vi att vi stenhårt måste fortsätta arbeta för en bra skola för alla, mot skeva machoideal, för en mer inkluderande arbetsmarknad och för en bättre återanpassning av människor med ett kriminellt förflutet. För det är bara så kommer vi tillrätta med problemet på lång sikt.

Rasmus Ling, rättspolitisk talesperson Miljöpartiet de gröna

Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet de gröna