Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Robin Aron /GP

Västtrafiks ovilja att ta sitt samhällsansvar är oacceptabelt

Oavsett vad man tycker om den svenska strategin i kampen mot coronaviruset så är de flesta överens om att man ska undvika folksamlingar och trängsel. Folkhälsomyndigheten avråder från onödiga resor i kollektivtrafiken. Ändå gör Västtrafik ingenting för att begränsa trängseln på bussar och spårvagnar. Det är oacceptabelt, skriver Johan Kamnert, skyddsombud Göteborgs Spårvägar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 11 Mars 2020 deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi. Sedan dess har alla världsdelar utom Antarktis påverkats och livet har förändrats dramatiskt för de flesta människor. Saker som ansetts självklara har blivit hårt reglerade eller förbjudna. Globalt har enligt Johns Hopkins- universitetet fram till 21 Augusti 2020 22 683 769 människor smittats av sjukdomen och dödsfallen uppgår till 793 773 människor.

Sverige har hanterat situationen annorlunda än många andra länder i. Många har haft åsikter om den svenska strategin. Om den varit, är och blir rätt eller fel vet förmodligen ingen idag.

Undvika trängsel

De flesta verkar däremot överens om att det är viktigt att undvika folksamlingar och trängsel. Folkhälsomyndigheten gav exakt tre månader efter att Covid-19 förklarades vara en pandemi råden att avstå ”onödiga resor” med kollektiva resor där det saknas möjlighet att boka plats.

Trots den unika situationen agerar Västtrafik som om det inte finns någon pandemi. Västtrafik vill trots att det hela tiden kommer uppmaningar från myndigheter att se till att avstånd hålls och smittspridning begränsas inte införa en enda verkningsfull åtgärd för att minska trängseln ombord på fordonen och på hållplatser. Det finns ett undantag och det är färjetrafiken, exempelvis i Göteborgs södra skärgård. När någon tar upp detta som ett exempel på hur det borde fungera i övriga kollektivtrafiken svarar inte ens Västtrafik utan börjar prata om vad som står i sjöfartslagen.

Meningslös åtgärd

De minimala åtgärder som införts för att undvika trängsel är halvmesyrer som inte fungerar alls. De informatörer som Västtrafik påstår är en åtgärd för att minska trängsel gör inte en enda ansats att förhindra att bussar och spårvagnar körs överfulla, dessa ”informatörer” som inte informerar går runt och frågar om folk vill ha handsprit på vissa knutpunkter. Den här åtgärden är helt meningslös.

Ungefär lika meningslöst är det att klistra märken i marken där det uppmanas att hålla avstånd. Ingen enda människa bryr sig om dessa märken. Inte heller om de automatiska utrop som med ojämna mellanrum uppmanar detsamma fungerar.

Västtrafik hänvisar också till resenärernas ”personliga ansvar” vilket alla vet inte fungerar, går det att gå in i ett fordon så går människor in. Västtrafik försöker bara skyffla undan ansvaret till sina resenärer. Syftet är att fem månader in i en global pandemi öka resandet genom att trycka in fler människor i bussar och spårvagnar istället för att ta det ansvar myndigheterna kräver.

Västtrafik hänvisar också till resenärernas ”personliga ansvar” vilket alla vet inte fungerar, går det att gå in i ett fordon så går människor in.

Västtrafiks vilja att maximera resande i en global pandemi har fått konsekvensen att de avspärrade zoner som införts för att skydda de som kör spårvagnarna (vilka svarar för 40 procent av Västtrafiks totala trafik) minskades från och med 17 Augusti 2020. Ledningen för Göteborgs Spårvägar har angett stenhårt tryck från Västtrafik som skäl för att minska avspärrningarna. Enligt klagomålen som inkommit till Västtrafiks kundtjänst hade 28 klagomål om att avspärrningarna var för stora kommit in till nämnda kundtjänst de första 33 dagarna avspärrningarna fanns. Det motsvarar 0,00047 procent av de gjorda resorna. Ett svindlande litet tal som är svårt att relatera till. Alltså måste trycket komma från tjänstemän eller politiker på Västtrafik.

Inget nytt fenomen

Att trängseln skulle minska på grund av att den säkerhetszon som införts för att skydda spårvagnsförare är en vanföreställning. Det inser alla. Trängseln på bussar och spårvagnar är inget nytt fenomen, det har pågått längre än Västtrafik existerat.

Det är dags att Västtrafik vaknar upp ur sin Törnrosasömn och inser att varken sagor om Rödluvan och vargen, tre små informatörer eller Hans och Gretas markeringar i marken kommer lösa trängselproblematiken lika lite som att minska säkerheten för spårvagnsförare kommer göra det.

Det krävs att Västtrafik tar sitt samhällsansvar och använder fjärde kapitlet i ordningslag (1993:1617) i kombination med omprioriteringar av trafiken för att undvika överfulla fordon. Bussar och spårvagnar borde anses vara fulla när varannan plats är upptagen.

Pröva lagligheten

Frågan är om Västtrafiks ovilja att ta sitt ansvar ens är lagligt. Om ingen förändring sker finns anledning att överväga prövning av lagligheten att göra ingenting i en global pandemi. Samtliga skyddsombud för spårvagnstrafikens drift är eniga om att Västtrafiks ovilja att ta sitt samhällsansvar är orsaken till spårvagnsförarnas försämrade skydd på arbetsplatsen. Det är helt oacceptabelt. Om Västtrafik fortsätter på inslagen väg där det anses viktigare att köra med proppfulla fordon än att arbetsmiljölagstiftningen ska följas kommer åtgärder vidtas. Att Västtrafik fortsätter sitt förakt mot förarnas säkerhet är tragiskt.

Johan Kanmert, Skyddsombud Göteborgs Spårvägar