Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det trygghetsskapande arbetet bygger till stor del på samverkan mellan olika samhällsaktörer, där vi är en del, skriver debattören. Bild: Petter Trens
Det trygghetsskapande arbetet bygger till stor del på samverkan mellan olika samhällsaktörer, där vi är en del, skriver debattören. Bild: Petter Trens

Västtrafik: Positiva till trygghetscentral

Västtrafik arbetar löpande med att öka tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken. Förslaget om en trygghetscentral kan mycket väl vara en bit i pusslet, skriver Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

15/11 Alla ska kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken

Alltför många människor upplever i dag en otrygghet när de rör sig i offentliga miljöer. Inte minst våra busschaufförer vittnar på många håll om en allt tuffare arbetssituation med hot, våld och trakasserier. Västtrafik arbetar löpande med att öka tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken. Ett exempel på detta är att kroppsburen kamera testats och visat att de kan bidra till att förhindra konflikter och hotfulla situationer.

Emellertid bygger det trygghetsskapande arbetet till stor del på samverkan mellan olika samhällsaktörer, där vi är en del. Insatser av trygghetsvärdar, polismyndighet, väktare, ordningsvakter och volontärer är viktiga, liksom arbetet med utbildningar och informationsinsatser. Men också kommunernas insatser i form av säkra och upplysta utemiljöer samt tillfarts- och gångvägar, är nog så viktiga. Därför måste vi kroka arm med varandra. Vi måste tillsammans tänka på trygghetsaspekterna utifrån ett ”hela resans perspektiv”. En mörk och dunkel miljö som inbjuder en gärningsman till att kunna begå brott i skydd av dåligt underhåll som till exempel trasig belysning är också en del i resenärernas upplevelse av otrygghet kollektivtrafiken.

Bit i pusslet

Jag är givetvis oerhört mån om att vi vidtar de åtgärder vi kan från Västtrafiks sida och förslaget om en trygghetscentral kan mycket väl vara en bit i pusslet. Västtrafik har också uttryckt att man ställer sig positiv till själva idén och att det finns en stor nytta med en trygghetscentral både ur resenärsperspektiv och för att koordinera de operativa resurserna. Just nu pågår en förstudie kring upplägg och införande och en trygghetscentral ligger också i den trygghets- och säkerhetshandlingsplan 2021–2025 som kommer att presenteras i slutet av detta år.

Frågan är dock ganska komplex – Västtrafik trafikerar en geografiskt stor region med 49 kommuner vilket kan komma att kräva en väldigt stor organisation. Ett upplägg med trygghetscentral i Västra Götaland, kan därför inte jämföras med upplägget som finns i Stockholm, där trygghetscentralen i Stockholm främst arbetar med tunnelbanan i centrala Stockholm.

Jag är fast besluten om att vi ska vidta de åtgärder vi kan från Västtrafiks sida. Men det vore inskränkt att tro att vi kan lösa alla bekymmer.

Självklart ska alla känna sig trygga i kollektivtrafiken – ombord, vid knutpunkter och hållplatser. Jag är fast besluten om att vi ska vidta de åtgärder vi kan från Västtrafiks sida. Men det vore inskränkt att tro att vi kan lösa alla bekymmer. Om vi på allvar vill öka tryggheten i kollektivtrafiken för såväl resenärer som för våra medarbetare, och hitta en långsiktig och hållbar lösning är jag helt övertygad om att vi måste kroka arm med andra aktörer.

Peter Hermansson (M), styrelseordförande, Västtrafik