Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Även om våra förare och värdar har möjlighet att anvisa och uppmana resenärer att inte kliva på fullsatta fordon, så finns det ingen praktisk möjlighet att fysiskt avlägsna personer. Att använda väktare för att omhänderta resenärer tror vi skulle kunna leda till kontroverser ombord och en ökad otrygghet, både för medarbetarna och resenärerna, skriver debattören. Bild: Andreas Olsson/TTELA

Västtrafik har visst agerat för att minska riskerna

Påståendet att Västtrafik inte har gjort någonting för att begränsa trängsel stämmer inte. Vi har arbetat i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och agerat efter bästa förmåga, från start, skriver Lars Backström, vd Västtrafik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

22/8 Västtrafiks ovilja att ta ansvar är oacceptabelt

Vi vill mena att vi tar ett stort samhällsansvar. De som verkligen behöver resa kollektivt för att ta sig till sina jobb, skolor och andra åtaganden ska kunna göra det, på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt.

Därför har vi under hela pandemin kört med så mycket trafik vi kan, för att så långt det är möjligt undvika att trängsel uppstår. Vi kör med full kapacitet och förstärker dagligen mellan tjugo och trettio linjer med extra bussar. Att köra med utökad trafik under pandemin och dagligen planera om trafiken är en stor utmaning som har krävt stora ansträngningar från alla som jobbar inom kollektivtrafiken.

Bemöter resenärers oro

Vi lyssnar hela tiden till våra resenärer och medarbetare och försöker bemöta deras oro och önskemål. Under våren har vi bland annat löst in periodkort och skapat nya rutiner för vår biljettkontroll, som numera kontrollerar resenärers biljetter vid ombordstigning istället för att göra stickprovskontroller ombord.

Vi informerar och uppmanar våra resenärer att undvika onödiga resor, hålla avstånd och gå och cykla om man kan i alla tänkbara kanaler. Tvärtemot vad Johan Kanmert skriver så får vi signaler från våra resenärer om att de vill bli påminda om att hålla avstånd med olika typer av information, dekaler ombord, utrop och andra åtgärder för att hjälpa resenärerna rätt.

Möjliggör distansering

Vi har också, i en bred och god samverkan med bland annat myndigheter, kommuner och branschförbund, påverkat åtgärder som bidrar till att sprida rusningstiderna vid gymnasieskolstarten. Det har varit centralt för att minska resandet i rusningstrafik och bidrar till att möjliggöra fysisk distansering i kollektivtrafiken.

Vi välkomnar alla förslag och synpunkter. Några av Johan Kanmerts förslag är bra och välmenta, och alltså till stor del redan genomförda. Men förslaget om att Västtrafik ska använda fjärde kapitlet i ordningslagen (1993:1617) är dåligt underbyggt och riskerar att leda till oro hos både medarbetarna i kollektivtrafiken och resenärerna. Även om våra förare och värdar har möjlighet att anvisa och uppmana resenärer att inte kliva på fullsatta fordon, så finns det ingen praktisk möjlighet att fysiskt avlägsna personer. Att använda väktare för att omhänderta resenärer tror vi skulle kunna leda till kontroverser ombord och en ökad otrygghet, både för medarbetarna och resenärerna. Det skulle också kunna leda till förseningar om fordonen behöver stå stilla vid hållplats längre än nödvändigt. Att ta till ordningslagen anser vi inte vara en fungerande quickfix. Vi är inte unika i denna inställning utan vi hanterar frågan på samma sätt som våra branschkollegor SL och Skånetrafiken.

Även om våra förare och värdar har möjlighet att anvisa och uppmana resenärer att inte kliva på fullsatta fordon, så finns det ingen praktisk möjlighet att fysiskt avlägsna personer.

Vi gör vårt yttersta för att följa Folkhälsomyndighetens råd, dessa råd innehåller också att man inte ska resa kollektivt om man inte måste. För att förhindra trängsel behöver alla resenärer ta eget ansvar att undvika onödiga resor och solidariskt lämna plats för dem behöver resa.

Vi är givetvis måna om att alla förare känner sig trygga på sitt arbete och välkomnar därför Göteborgs Spårvägars beslut om att minska på avspärrningarna ombord på spårvagnarna. Ett beslut som Göteborgs Spårvägar och skyddsombuden var överens om. Åtgärden ger utrymme för ungefär 15 000 extra resenärer varje dag, vilket vi ser positivt på.

Går att göra mer

Coronapandemin har orsakat en svår situation i hela samhället och är utan tvekan den största utmaningen i Västtrafiks historia. Vi sitter inte på facit och vi lutar oss inte tillbaka. Vi är medvetna om att det hela tiden går att göra mer. Därför testar och skruvar vi hela tiden på våra åtgärder och jobbar aktivt med att hitta nya lösningar. Själva och i samverkan med andra. Vi anser att dialogen och samtalet med våra resenärer, alla som jobbar inom kollektivtrafiken, kommunerna, myndigheterna, branschen med flera är en grundförutsättning för att lösa det här tillsammans.

Lars Backström, vd Västtrafik