Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Karl af Geijerstam
Bild: Karl af Geijerstam

Västsverige måste satsa på grönt näringsliv

Det gröna näringslivet har en nyckelroll när samhället ska lösa framtida försörjning av livsmedel, energi och miljövänliga material, skriver bland andra Kristina Jonäng.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

För Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och LRF Västra Götaland är det gröna näringslivet en central framtidsnäring i regionen.

Det gröna näringslivet är unikt och har en nyckelroll när samhället ska lösa framtida försörjning av livsmedel, energi och miljövänliga material samt för att skapa förutsättningar för en cirkulär bioekonomi och ett klokt agerande i klimatfrågan.

Det finns en stor potential för tillväxt och utveckling av denna bransch och det är viktigt att näringen och samhället i samverkan kan utveckla denna potential på ett klokt sätt. Det kan skapa såväl ekonomisk utveckling, förbättrad hållbarhet som attraktionskraft. Vi arbetar för att företagen i det gröna näringslivet ska bli bättre på att ta tillvara de affärspotentialer som finns på marknaden och utveckla företag som är konkurrenskraftiga. Samhället ska stödja genom att underlätta utvecklingsmöjligheterna för företag inom branschen.

Jordbruket i Sverige är klimatsmart jämfört med övriga världen. Detta betyder att vi borde öka produktionen i landet.

Jordbruket i Sverige är klimatsmart jämfört med övriga världen, till exempel ligger nötköttsproduktionen 70 procent lägre och mjölkproduktionen 44 procent lägre än världssnittet när det gäller utsläpp av växthusgaser per producerat kilo. Detta betyder att vi borde öka produktionen i landet – klimatet bryr sig som bekant inte om nationella gränser. Inom vårt län både vill och kan lantbrukarna producera mer och om förutsättningarna ges är även klimatet en vinnare. Motsvarande gäller det svenska skogsbruket som i en internationell jämförelse skapar stora materiella nyttigheter och ekosystemtjänster och har en god hållbarhetsprestation.

För att produktionen ska kunna växa och vara konkurrenskraftig krävs det insatser i form av forskning och utveckling, innovationer samt villkor och förutsättningar som möjliggör att de västsvenska lantbruksföretagen kan ta till vara marknadens potential och efterfrågan, både inom och utanför Sveriges gränser.

Därför vill vi idag göra ett gemensamt ställningstagande och åta oss att arbeta för att:

* företag inom det gröna näringslivet ska ha bra förutsättningar att ta vara på den potential som finns utifrån marknadens efterfrågan,

* resurser prioriteras för forskning och utveckling samt insatser för innovationer som kan bidra till ökat förädlingsvärde och stärkt konkurrenskraft,

* regionala villkor och förutsättningar ska stödja och bejaka en konkurrenskraftig och hållbar västsvensk livsmedelsproduktion.

Det gröna näringslivet är en viktig del av näringslivet i Västra Götaland och dessutom viktigt för många av samhällets andra angelägna funktioner i regionen. Detta skapar sysselsättning i städer och på landsbygd. Navet i kedjan är länets jord- och skogsbruk och likt ekrar har branschen avgörande betydelse för åtskillig försörjnings- och förädlingsverksamhet som är helt avgörande för att hela regionen ska fungera.

Kristina Jonäng

ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen

Anders Danielsson

landshövding, länsstyrelsen i Västra Götaland

Sofia Karlsson

ordförande, LRF Västra Götaland