Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Västsverige kan gå före i plastfrågan

Plast är ett problem bara så länge den inte återförs till kretsloppet. I stort sett all plast kan materialåtervinnas – ändå sker det inte. I Västsverige finns flera aktörer som skulle kunna agera för en förändring, precis Volvo Cars nu gör med sin ambition om 25 procent återvunnen plast i varje ny bil, skriver Kristofer Sundsgård, vd, Stena Recycling.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Av de 600 000 ton plastavfall som årligen genereras i Sverige återvinns långt ifrån allt som borde vara möjligt. En av anledningarna till det är att det finns många plastsorter med olika egenskaper, vilket gör att blandat plastavfall är svårt att återvinna. Men i grunden handlar det om att det saknas ett cirkulärt perspektiv, det krävs nya affärsmodeller som underlättar alla steg på vägen för att göra det möjligt.

På samma sätt som metallskrot i dag är en intäkt för företagen eftersom det materialåtervinns, vill vi skapa samma möjligheter för plast

För att ta tillvara den enorma outnyttjade potentialen i plast som återvinningsbar resurs krävs samarbete och mer kunskap genom hela produktionskedjan. Plastens återvinningsmöjligheter avgörs ofta redan på designstadiet och med rätt kunskap kan man bygga in framtida värden i produkterna genom att säkra att plasten kan användas på nytt. Det handlar också om att minimera produktionsavfallet och om att ge kunskap om rätt sortering för att möjliggöra materialåtervinning. Som Sveriges ledande återvinningsbolag arbetar Stena Recycling redan nära flera av bolagets kunder för att utveckla kunskaperna kring detta.

Ingen efterfråga = Ingen återvinning

Framförallt handlar det om att öka insikten om hur mycket producenterna har att vinna på att börja använda mer återvunnen plast i sina produkter. Vilket på ett tydligt sätt visar att man tar tillvara på de möjligheter som finns för att skapa hållbara lösningar. Samtidigt bidrar det till en ökad efterfråga som är helt central för att vi ska få upp värdet på plasten som en återvinningsbar resurs. Ett utmärkt exempel på en positiv åtgärd är Volvo Cars nya ambition att använda minst 25 procent återvunnen plast i varje ny bil från och med 2025. Stena Recycling arbetar också tillsammans med Volvo Cars för att förverkliga denna ambition.

På samma sätt som metallskrot i dag är en intäkt för företagen eftersom det materialåtervinns, vill vi skapa samma möjligheter för plast. Det skapar incitament för utvecklingen av mer effektiva återvinningsmetoder, vilket i sin tur bidrar till ett allt större utbud av högkvalitativ återvunnen plastråvara till ett ökat värde. Det blir en positiv spiral, och ett cirkulärt perspektiv som sluts; till gagn för producenter, näringsliv, konsumenter och samhället i stort.

Stena Recycling satsar nu stort på att investera i ny teknik som ger möjligheter att återvinna olika plastkvaliteter. I Halmstad, vid Stena Nordic Recycling Center – en av Europas modernaste återvinningsanläggningar, utvecklar vi nya sätt att processa plaster för att öka materialåtervinningen ytterligare.

Innovativ teknikutveckling och ökade krav på hållbarhet ger därmed nya förutsättningar för plaståtervinningen. EU-kommissionens nya plaststrategi, som verkar för bättre utformning av plastprodukter och högre återvinning av plastavfall, är en tydlig signal som innebär att vi måste göra mer. Mycket talar för att det är nu som vi tillsammans bör ta krafttag för en hållbar plaståtervinning.

Vi vill uppmanar till:

• Vid upphandling och inköp, köp produkter som innehåller återvunnen plast. Det minskar miljöpåverkan och bidrar till att skapa en marknad för återvunnen plast.

• Ställ krav på producenterna att tänka återanvändning och återvinning redan i designfasen.

• Arbeta för att få in en viss mängd återvunnen plast i tillverkningen.

• Tänk rätt och gör rätt från början. Börja i liten skala, exempelvis behövs verkligen allt emballage som används? Här finns stor potential att minimera, det gäller mycket allt från biltillverkning i bilindustrin till diverse förpackningsmaterial.

Som Sustainability Partner till Göteborgsaktuella Volvo Ocean Race vill vi i dag passa på att utmana och uppmana producenter, näringsliv, kommuner och offentlig sektor – och även allmänheten – att verka för ökad efterfrågan av återvunnen plast.

Vi är redo att ta vårt ansvar som Sveriges ledande återvinningsföretag.

Kristofer Sundsgård

vd, Stena Recycling