Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Sammanhållningspolitiken är kärnan i EU-samarbetet och det politikområde som håller samman Europas regioner. Den funktionen har aldrig varit viktigare än i dag, skriver Birgitta Losman (MP) och Lena Micko, SKL.

Västsverige kan förlora 1,5 EU-miljarder

Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som EU fördelar i svenska regioner kommer det att få allvarliga konsekvenser. Det ryktas nu om stora neddragningar och det finns risk för att Västra Götaland och Halland helt hamnar utanför vissa av EU-programmen i nästa period, skriver Birgitta Losman (MP) och Lena Micko, SKL.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla EU:s medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen genom att EU fördelar resurser till projekt och insatser lokalt och regionalt. Sammanhållningspolitiken är kärnan i EU-samarbetet och det politikområde som håller samman Europas regioner. Den funktionen har aldrig varit viktigare än i dag då ökade klyftor i samhället och nationalistiska strömningar hotar EU-samarbetet.

Siffror från Tillväxtverket, från föregående programperiod 2007-2013, visar att regionalfonden har lämnat tydliga avtryck i den regionala tillväxtpolitiken. I Västsverige har programmet bidragit med närmare 7 313 nya arbetstillfällen och att 2 158 nya företag startats – siffror som vida överträffar programmets ursprungligen satta mål. Under den pågående perioden, 2014-2020, fördelas 450 miljoner i EU-stöd till aktörer i Västra Götaland och Halland.

Brexit minskar budgeten

I maj föreslår EU-kommissionen en ny flerårig budget för EU. Till följd av Storbritanniens utträde ur EU väntas budgeten minska avsevärt. Sveriges regering har inställningen att budgeten ska minska med lika mycket som Storbritannien bidrar med, cirka 13 procent. Därför föreslår regeringen stora nedskärningar inom sammanhållningspolitiken.

Vi delar uppfattningen att den totala EU-budgeten behöver minska. Vi anser dock att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken. Inför budgetförhandlingarna i EU gör vi följande medskick till regeringen:

  • Sammanhållningspolitiken ska omfatta alla regioner i samtliga EU- medlemsländer. Den bidrar till att skapa legitimitet för EU på lokal och regional nivå.
  • Driv en position om sammanhållningspolitikens innehåll. Om de fondmedel som fördelas till Sverige ska ge bästa möjliga effekt behöver regeringen samla in regionala synpunkter och föra fram dessa på EU-nivå.
  • Möjliggör för regionerna att fortsätta använda fondmedel för att satsa på så kallad smart specialisering för att stärka regionernas konkurrenskraft och innovation
  • Driv på för att en uppdaterad strategi utformas på EU-nivå, som anger riktningen för regionernas tillväxt och utveckling.
  • Effektivisera genomförandet och administrationen av sammanhållningspolitiken genom ett gemensamt regelverk.

Stora summor

Om inte den svenska regeringen anser att vi även fortsättningsvis ska få ta del av struktur- och regionalfonderna, går alla svenska regioner inklusive Västra Götaland miste om en stor summa tillväxt- och utvecklingsmedel som skulle kunna användas till viktiga insatser inom kompetens- och arbetsmarknadsfrågor, näringslivsutveckling, miljö- och klimat, integration samt forskning och innovation.

Birgitta Losman (MP)

ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen och ordförande i Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Lena Micko

ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL