Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Sedan tio år tillbaka har Göteborg varit bäst i landet på när det kommer till antal nystartade bolag per företagskonkurs. Men västkusten kan inte vila på gamla lagrar, skriver Magnus Höij. Bild: Olof Ohlsson, Pressbild
Sedan tio år tillbaka har Göteborg varit bäst i landet på när det kommer till antal nystartade bolag per företagskonkurs. Men västkusten kan inte vila på gamla lagrar, skriver Magnus Höij. Bild: Olof Ohlsson, Pressbild

Västsvenska företag måste våga satsa på innovation

Västkustens näringsliv är en expansiv tillväxtmotor. Men, även här återfinns strukturella hinder som hejdar Göteborg med omnejd att bli ännu starkare. Vi kräver handlingskraft i form av bättre innovationsstöd och förutsättningar för de västsvenska framtidsföretagen, skriver Magnus Höij, vd på Innovationsföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Innovationsföretagen, branschorganisationen för flera av landets starkaste tillväxtbranscher, har låtit Kairos Future djupanalysera den svenska innovationsbranschen. Genom intervjuer med femtio av våra medlemsföretag inom arkitekt- och teknikkonsultsektorn har en bild framträtt om det svenska företags- och innovationsklimatet. Svaren är förvånansvärt entydiga. Sverige är innovativt. Sverige levererar. Men – vi levererar klart under vår potential.

Trygghet före utmaning

Analysen, som presenteras i rapporten Agenda för ett innovativt Sverige, visar på behovet av ett förändrat synsätt hos individ, näringsliv och den offentliga sektorn för att Sverige inte ska tappa mark i den knivskarpa internationella konkurrensen. Det gäller inte minst i Västra Götalandsregionen, där näringslivet domineras av historiskt starka företag som slåss på den globala marknaden.

I en internationell kontext är svenska företag sämre på interna innovationsprocesser och samverkan mellan storföretag och uppstickare än i jämförbara länder

Rapporten visar på nödvändigheten av välfungerande innovativa strukturer även bland de traditionella svenska storföretagen. Ett starkt resultat på sista raden anses inte sällan som viktigare än att fördela resurser till disruptiv, mer riskfylld och långsiktig innovation. I en internationell kontext är svenska företag sämre på interna innovationsprocesser och samverkan mellan storföretag och uppstickare än i jämförbara länder.

Kairos Futures rapport pekar på att vi svenskar som individer gärna väljer trygghet före utmaning

Det avvaktande, försiktiga, tankesättet återfinns även på individnivå. Kairos Futures rapport pekar på att vi svenskar som individer gärna väljer trygghet före utmaning. Vi har en betydligt högre andel entreprenörer som ger upp sitt företagsskapande i förtid än ett land som Nederländerna. Detta trots att svenskarna upplever att det svenska företags- och startupklimatet generellt sett är gott.

En snabbväxande region

Men ändå har Göteborgsregionen mycket att falla tillbaka på. Det är Sveriges snabbast växande region. 120 000 nya arbetstillfällen 2019. En årlig tillväxt högt över rikssnittet. Faktum är att antal arbetstillfällen i Göteborgsregionen har fyrdubblats de senaste tjugo åren (Näringsliv & tillväxt i Göteborgsregionen 2019, Business Region Göteborg).

Sedan tio år tillbaka har Göteborg varit bäst i landet på när det kommer till antal nystartade bolag per företagskonkurs. Regionen slår Sverigesnittet med 20 procent.

Göteborg är den enda bland storregionerna som kan kalla sig för en varunettoexportör; värdet för varor och tjänster som exporteras från regionen överstiger motsvarande värde som importeras med 33 miljarder.

Måste följa med

Men – varken västkusten eller Sverige som helhet kan vila på gamla lagrar. Nya tider väntar och ekonomerna är relativt eniga i att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Vi vet inte vilka utmaningar som väntar västkustens företag, men vi vet att nyckeln för att möta utmaningarna ligger i anpassning, utveckling och innovation.

Chalmers Ventures hyllade inkubator rankades nyligen som topp tio i världen på prestigefulla World Incubation Summit i Doha. Särskilt lyftes universitetets arbete för kvinnligt entreprenörskap och social innovation – ett bra exempel på hur den svenska progressiviteten skapar globala ringar på vattnet.

För offentlig sektor är behovet av förändring och nytänkande snarast akut

Trots att goda exempel går att finna bland såväl individer som företag motverkas dessa inte sällan av större, strukturella stoppklossar. För offentlig sektor är behovet av förändring och nytänkande snarast akut, något som tydliggörs i vår rapport. Sverige har ett skattesystem som motverkar incitament till utbildning, entreprenörskap och risktagande. Höga marginalskatter redan på relativt låga inkomster är ett problem som ofta lyfts fram som Sveriges stora stoppkloss, även i ett internationellt perspektiv.

Det innovationsstöd som över huvud taget existerar är föga anpassat efter de konsultföretag som står för lejonparten av industrins och samhällets praktiska innovationsarbete.

Se över stöd

Problemen påverkar även de starka konsult- och innovationsföretagen i regionen, med historisk erfarenhet av storföretagande och värdeskapande. Man kan det här med att skapa och skala. Men vad händer med det som finns där emellan? Finns den infrastruktur som krävs för att trigga innovation och tillväxt för det som sker på den långa resan mellan skapandet och skalandet?

En översyn av skattesystemet, utbildningssystemet, bättre innovationsstöd och en innovationsfrämjande kultur är några exempel på nödvändiga åtgärder. På så sätt kan västkusten bibehålla positionen som den svenska tillväxtmotorn, även i framtidens förvandlade företagsklimat.

Magnus Höij, vd på Innovationsföretagen