Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Toni Ottosson
Bild: Toni Ottosson

Västra stambanan behöver ännu ett dubbelspår

Ska Sverige klara klimatmål, ökade resmönster och ökade godsflöden krävs investeringar i både ny och befintlig järnväg. Ytterligare ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås är avgörande för att lyckas med detta, skriver Västsvenska Handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm invigdes 1862. Samma år sjösattes USS Monitor, ett av världshistoriens mest kända skepp. Männen bakom skeppet respektive Västra stambanan var bröder, men där upphör likheterna. Monitor sjönk redan samma år som den sjösattes, Västra stambanan är 157 år senare fortfarande en av Sveriges viktigaste järnvägar, men det är dags att gå till botten med dess kapacitetsproblem.

Vad som krävs är ytterligare ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås.

I en utredning 2015 konstaterar Trafikverket att Västra stambanans kapacitet utnyttjas maximalt, främst på sträckan Alingsås – Göteborg. Dessutom konstateras att det finns starka önskemål om utökad trafik. Trots detta finns inga utpekade åtgärder för sträckan med i den nationella infrastrukturplan som regeringen fastställde 2018 och sträcker sig till 2029. Det var ett misstag som måste korrigeras till nästa infrastrukturplan.

Vad som krävs är ytterligare ett dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås. Västra Götalandsregionen och Västra stambanegruppen, med bistånd från Handelskammaren, lät nyligen utreda alternativa sträckningar, kostnader och nyttor med ett nytt dubbelspår. Resultat pekar på att en sådan satsning är samhällsekonomiskt lönsam. Trafikverket måste nu komplettera utredningen där de ser ett behov och i dialog med regionala och lokala företrädare enas kring järnvägens lokalisering. När en ny infrastrukturplan fastställs 2022 ska dubbelspåret finnas med!

I dag trafikeras de två spåren av cirka 240 tåg per dygn. Med ytterligare ett dubbelspår kan förstås ännu fler tåg köra och det blir möjligt att separera tåg med olika hastigheter. I dag samsas MTR Express, SJ-snabbtåg, godståg och Västtrafiks pendel- och regiontåg på samma spår. Det blir både trångt och ryckigt och minsta störning fortplantar sig raskt genom systemet.

En utbyggnad av Västra stambanan är en förutsättning för att ökade godstransporter inte hamnar på våra vägar.

Västra stambanan har länge varit en av de bärande länkarna i den svenska export- och importkedjan. Andra viktiga länkar som hamnbanan och farleden till Göteborgs hamn förstärks nu. Det är både positivt och nödvändigt, men om inget görs åt Västra stambanan flyttar bara problemet längre ut i systemet. En utbyggnad av Västra stambanan är en förutsättning för att ökade godstransporter inte hamnar på våra vägar.

Även med en ny stambana mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping kommer Västra stambanan utgöra en avgörande del av Sveriges infrastruktur. Av de 240 tågen per dygn är endast cirka 20 procent snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. Befolkningstillväxt och ökad efterfrågan på miljövänliga transporter innebär att den frigjorda kapaciteten snabbt fylls igen. Ska Sverige klara klimatmål, ökade resmönster och ökade godsflöden krävs investeringar i både ny och befintlig järnväg!

Johan Trouvé

vd, Västsvenska Handelskammaren

Bjarne Pettersson

regionchef, Västsvenska Handelskammaren

Markus Ottemark

ansvarig infrastruktur, Västsvenska Handelskammaren