Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Att bygga Västlänkens stationer Haga och Korsvägen med de billiga tätningsmetoder som entreprenörerna lämnat pris på vore att spela hasard med innerstadens bebyggelse, skriver debattören.

Västlänken riskerar bli ett fuskbygge

Trafikverket har upphandlat Västlänkens stationer Haga och Korsvägen på underlag som innehåller otillräckliga och icke fackmässiga metoder för att täta tunneln. Trots blytung kritik från oberoende experter, skriver Ulf Wennerlöf, Nätverket Stoppa Västlänken Nu.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västlänken är ett extremt komplicerat och riskfyllt projekt, särskilt när det gäller problematiken kring tätning av tunneln för att undvika inläckage av grundvatten med sättningsskador på kringliggande byggnader som följd. Att bygga tätt är extra viktigt eftersom i princip hela innerstan ligger i riskzonen för grundvattensänkningar.

Västlänksbygget tillhör därför geoteknisk kategori 3 (GK3) som är den mest komplexa. För GK3-projekt krävs att oberoende granskare tillsätts som skall säkerställa att tredje mans intressen beaktas och att omgivande miljö inte påverkas.

Så har också skett för Västlänken vilket givetvis är utmärkt, men vitsen är förstås att Trafikverket tar till sig av den kritik GK3-granskarna lämnar och justerar bygghandlingarna därefter.

Risken för skador på omgivningen ökar kraftigt när man fuskar på ett icke fackmässigt sätt för att hålla en orealistiskt låg budget

Men rapporterna från GK3-granskningen av metoderna att täta berget innehåller blytung kritik som Trafikverket ignorerat.

Flera anmärkningar

Experternas allvarligaste anmärkningar är:

  • För de delar av Västlänken där Trafikverket själva ställt de högsta täthetskraven föreskriver bygghandlingarna helt otillräckliga tätningsmetoder.
  • Trots upprepade påstötningar har man inte tagit fram några kontrollprogram med krav på mätmetoder och redovisning av uppnådd täthet.
  • Trafikverket har på flera ställen angett felaktiga sätt att pumpa in tätningsmedel i berget som skulle leda till att bergets sprickor vidgas och att tätningsmedlet pumpas upp i ovanförliggande jordlager med sättningsskador som följd.

Ökad risk för skador

Risken för skador på omgivningen ökar givetvis kraftigt när man fuskar på ett icke fackmässigt sätt för att kortsiktigt försöka hålla en orealistiskt låg budget. Ändå är det med sådana bygghandlingar som grund entreprenaderna Haga och Korsvägen har upphandlats, det vill säga det är de billiga och slarviga tätningsmetoderna som entreprenörerna lämnat pris på. Att bygga med dem vore att spela hasard med innerstadens bebyggelse som insats.

Sedan upphandlingarna har Trafikverket fått en vattendom med skärpta täthetskrav vilket borde tvinga dem att börja bygga på ett ansvarsfullt sätt. Men eftersom de valt att stressa fram upphandlingarna med undermåliga bygghandlingar skulle de då behöva beställa dyra tilläggsarbeten av entreprenörerna. Det skulle spräcka både budget och tidplan så det visslar om det.

Trafikverket måste nu ge besked om hur de tänker gå vidare och hur mycket mer det skulle kosta i pengar och tid att bygga enligt vattendomens krav.

Ulf Wennerlöf

civilingenjör, medlem i Nätverket Stoppa Västlänken Nu