Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

När Trafikverket använder prognosbaserat resande blir de tillkommande delresorna tack vare Västlänken år 2030 endast 4000 per dygn. Denna resandeökning klaras utmärkt med en handfull expressbussar och en busshållplats vid Centralen, skriver debattören.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Västlänken minskar inte bilpendlingen

Slutsatsen baserad på de bästa beräkningsmodeller och de data som Trafikverket tillhandahåller är att Västlänken är verkningslös för att minska pendling med bil och för att åstadkomma regionförstoring, skriver Claes Westberg, f d trafikdirektör Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trafikverket har tidigare utgått från en vision om framtida tågresande i Västra Götaland med Västlänken, som Västtrafik står bakom. Visionen innebär att det regionala tågresandet skall öka från dagens 65 000 delresor per dag, varav 58 000 till / från Göteborg, till 150 000 år 2035. Trafikverket får enligt sitt regelverk dock inte använda visioner som underlag i planeringen av infrastruktur, utan skall använda prognoser över resandets utveckling, för att på objektiva grunder jämföra behovet av investeringar och hur dessa skall prioriteras. Nu anger Trafikverket 75 000 delresor för det regionala tågresandet till / från Göteborg, som basalternativ, redan år 2030, det vill säga en betydande minskning från Västtrafiks vision för år 2035.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bryter mot sina egna riktlinjer

För de nya stationerna vid Korsvägen och Haga finns heller inga prognoser för hur många resande som skall använda dessa stationer. I stället har Trafikverket utgått från ett ökat trafikutbud som ett visionsprojekt för kollektivtrafiken, vid namn K2020, formulerat. Här har Trafikverket utgått från att det ökade resandet är lika med det tänkta ökade trafikutbudet.

Trafikverket bryter därmed mot de mycket tydliga riktlinjer som verket har när det gäller underlaget för beräkningar av det framtida resandet som skall baseras på prognoser.

  • Undersökningar av resvanor beaktas inte. Genom undersökningar av resvanor kan man följa trender i resandet för att ha som underlag i planeringen av infrastrukturen. De undersökningar av resvanor som genomförts ger inget stöd för att den resandeutveckling som Trafikverket anger skulle komma till stånd. Detta gäller generellt men är speciellt tydligt för de nya stationerna vid Haga och Korsvägen. Med en enkel resevane-undersökning kan man få fram ett rimligt resultat på hur många som har ett resandebehov till de nya stationerna med tåg, men det skulle ge ett nedslående resultat.
  • Tillkommande resor med Västlänken är överskattade. För att beräkna samhällsnyttan med Västlänken måste man bedöma hur många tillkommande resor som är resultatet av Västlänken i förhållande till dagens stationslösning, det av Trafikverket så kallade Jämförelsealternativet. De tillkommande resorna per dygn tack vare Västlänken, har minskat under hand från 20 000 (2006), 10 600 (2010) till 4 000 (2013). Även resandet till de nya stationerna har reviderats ned med cirka 40 procent. Detta medför att den avlastning som anses ske av Centralstationen och Brunnsparken inte kommer till stånd.
  • Försumbar minskning av pendling med bil och utebliven regionförstoring. Några av de viktigaste målen med Västlänken är att regionförstoring skall skapas och att det tillkommande pendelresandet skall ske med tåg. När Trafikverket använder prognosbaserat resande blir de tillkommande delresorna tack vare Västlänken år 2030 endast 4 000 per dygn, som motsvarar en ökning med 7 procent av tågresandet, eller 4 promille av det kollektiva resandet i Västra Götalandsregionen. Denna resandeökning klaras utmärkt med en handfull expressbussar och en busshållplats vid Centralen.

Resandet till / från Göteborg med bil minskar samtidigt med 3 300 bilresor per dag, eller 6 promille som resultat av Västlänken. Det är således en försumbar minskning av pendling med bil som Västlänken bidrar med.

Ingen regionförstoring

Den prognosbaserade ökningen av det totala resandet till / från Göteborg tack vare Västlänken blir endast 1 promille, 700 delresor (350 resenärer) per dag år 2030 i förhållande till Jämförelsealternativet. Det uppkommer därmed ingen regionförstoring med Västlänken tvärt emot vad förespråkarna hävdar.

Slutsatsen baserat på de bästa beräkningsmodeller och de data som Trafikverket tillhandahåller är att Västlänken är verkningslös för att minska pendling med bil och för att åstadkomma regionförstoring. Västlänken har även i dessa centrala frågor spårat ur.

Claes Westberg

f d trafikdirektör i Göteborg