Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Västlänken – förödande för Göteborgs lokaltrafik

Västlänken är förödande för Göteborgs kollektivtrafik och för en sammanhållen och jämlik stad, skriver arkitekt Bengt Liselius.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Granskningen i GP av den lokala kollektivtrafiken i Göteborg visar att Västlänken sedan 2009 är en planeringsförutsättning för denna. Under den senaste tio åren har därför ingen ny planering skett eftersom Västlänken låser aktuella markytor. Inte heller för de kommande tio åren finns det någon helhetsplanering för kollektivtrafiken. Alla stans resurser är upptagna med att lösa problem med omläggningar av spår inför tänkta tunnelarbeten. De eventuella spårvagnsspåren i Engelbrektsgatan är ett exempel på detta.

Kan inte öka

Pendeltågtrafiken utgör cirka fem procent av Göteborgs totala kollektivtrafik och kan inte öka nämnvärt med Västlänken eftersom detta begränsas av spåren in mot Göteborg. Flaskhalsen ligger vid dessa infarter och inte i befintlig station.

När Göteborgs befolkning ökar med 8-10 000 personer per år och den politiska målsättningen är att kollektivåkandet skall fördubblas, väljer politikerna att lägga alla resurser på tunneln för pendeltåg. Detta visar en total okunnighet om stadsutveckling och dess konsekvenser. Staden faller isär och segregationen ökar. Då behövs en mer heltäckande och snabbare kollektivtrafik, som innebär att stadsdelarna hålls ihop och att invånarna kan bo och söka jobb över hela staden. Detta är en strategi för framgång, som borde ingå i den politiska verktygslådan.

Paus på 20 år

Det tar minst 20 år ytterligare innan Västlänken är betald och innan lokaltrafiken kan ta ett steg framåt i utvecklingen. Detta innebär ett långvarigt stillastående, under en tid med snabb utveckling. Att Göteborgs politiker då försummar lokaltrafiken i ytterligare 20 år får allvarliga konsekvenser genom att staden fortsätter att falla isär och genom att det bidrar till en fortsatt utflyttning av resursstarka hushåll.

Västlänken är förödande för Göteborgs kollektivtrafik och för en sammanhållen och jämlik stad. För den större regionen, Västkustregionen (Oslo – Göteborg – Hamburg), innebär det i bästa fall på stället marsch.

Bengt Liselius

arkitekt SAR/MSA, stadsplanering