Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Snabbspårväg. Bilden visar en snabbspårväg över mark, i luften och i bergtunnlar som ansluter till en ny centralstation i Gårdabergen. På så vis förkortas restider med ökad komfort. Förorter knyts effektivt ihop med centrum och övrig kollektivtrafik. En resa från Hjalmar Brantingsplatsen till Linnéplatsen tar 7-10 minuter, skriver Gunnar Anjou.

Västlänken blockerar kollektivtrafiken till Hisingen

En tunnelbanelösning i kombination med Västlänken är av flera skäl omöjlig. Att frågan ändå lyfts ser vi som ett tecken på att politikerna börjar vakna upp och störs av bristen på en lösning för en framtidsinriktad kollektivtrafik i Göteborg. Än finns det tid att besinna sig och välja alternativ till Västlänken som inkluderar hela staden, skriver Gårdagruppen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Tunnelbanan, 30/9

Ingen tar upp det verkliga problemet med Västlänken som hindrar en utveckling av den underutvecklade lokaltrafiken i Göteborg. På Hisingen bor fler människor än i centrala Göteborg och södra Hisingen utvecklas med bostäder och verksamheter i en snabb takt.

Men kollektivtrafiken till Hisingen lamslås av Västlänken under byggtiden med svår tillgänglighet och därefter i minst 20 år, med kommunens målbild ”Next stop” för kollektivtrafiken. Det heter så och lever upp till namnet. Västlänkens kostnader kommer att vida överskrida 20 miljarder och pengar för satsning på lokaltrafiken uteblir. Lägg därtill en ny, om än vacker, lågbro som genererar fler broöppningar som blockerar för bussar och spårvagnar i större grad än i dag.

Omöjlig lösning

I sin debattartikel i GP skriver Henrik Munck (MP) inte om den miljökatastrof Västlänken är, men väl om att bygga en tunnelbaneliknande lösning i kombination med Västlänken för att snabba upp trafiken genom centrum. En sådan lösning på samma spår är helt omöjlig på grund av kapacitetsbrist i tunneln, vilket flera experter har påpekat. Dessutom saknas pengar.

Han fortsätter: ”Utanför centrum är stora delar av spårvägsnätet i Göteborg redan byggt på egen banvall vilket gör det möjligt uppgradera till högre standard. Detta gäller bland annat Angeredsbanan och Frölundabanan.”

Visst är det så. Men dessa och andra utifrån kommande spårvagnslinjer skall ej kopplas ihop med en tunnelbana. Dessutom kan detta inte göras förrän Västlänken är färdigbyggd till ofantliga kostnader.

Tecken på uppvaknande

Vi ser Muncks artikel som ett tecken på att politikerna börjar vakna upp och störs av bristen på en lösning för en framtidsinriktad kollektivtrafik i Göteborg vilket skapar större nytta för göteborgarna än Västlänken.

Men det finns en helhetslösning för Göteborg och Hisingen. Vi har i mer än tre år presenterat Gårdalänken med en trafikseparerad snabbspårväg runt centrum och till Hisingen. Denna kostnad och Gårdalänken med ny station även för höghastighetståg, ryms inom budgeten för hela Västlänken.

Snabbspårvägsringen är en flexibel lösning. Inkommande befintliga som nya spårvägslinjer på egna banvallar länkas ihop med snabbspårvägen. Antingen kör spårvagnar runt i denna ring med resenärer från anslutande spårvägslinjer vilka stiger av vid centrumnära hållplatser.

Eller så kör inkommande vagnar från förorterna snabbt vidare in i ringen och kanske även ut ur den. Stora tidsvinster uppnås. En resa från Norra biskopsgården till Sahlgrenska utan byte kan ta 12-15 minuter, från Angered centrum till Frölunda Torg 22-25 minuter.

Blir ett nav

Centralstation Gårda blir navet i denna trafiklösning. Här kan byte ske till alla tåg, flera buss- och spårvagnslinjer. Snabbspårvägen kan byggas om fyra år och Operalänken och Allélänken kan byggas omgående. Gårdalänken är den enda lösningen som ger Göteborg kollektivtrafik värd namnet inom rimlig tid! (se bild).

Vi kan till och med fira 400-års jubileum utan en uppgrävd stad i tio år, behålla Liseberg, Bevara Göteborgs historia, förhindra katastrofen för alla näringsidkare och boende i centrum och ha en blomstrande turistnäring. Evenemangsstaden kan utvecklas.

Gårdaalternativet kan genomföras i etapper över tid på ett organiserat sätt utan att störa vardagsbilden. Stadsutvecklingen som följer härav – för hela Göteborg – blir en process som skapar förväntningar i stället för konflikter. Utvecklingen sker i harmoni med alla kommuninvånare och deras anspråk på en god stadsmiljö. På så vis skapas en hållbar stadsstruktur som kan rymma stora trivselvärden och gynna ett gott näringslivsklimat.

Möjlig att stoppa

En seriös oberoende utredning kommer utan tvekan visa att framtidsinriktade helhetslösningen Gårdaalternativet är vida överlägset Västlänken.

Många tror att Västlänken inte kan stoppas. Så förhåller det sig inte. Västlänken kan tidigast börja byggas 2019 men då måste samtliga detaljplaner och järnvägsplanen ha vunnit laga kraft. Dessutom måste Mark- och miljödomstolen ha godkänt Trafikverkets miljöansökan vilket kanske inte blir fallet. Allt detta tar med eventuella överklaganden flera år.

Dessutom tror vi att opinionen kommer att kunna påverka politikerna att vakna upp om inte tidigare så i valet 2018.

Gårdagruppen genom

Gunnar Anjou, arkitekt SAR och Niels Sylwan, civilingenjör