Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Västlänken 2.0 – löser effektivt upp alla knutar

Västlänken kan få en betydligt enklare och billigare sträckning utan stor negativ miljöpåverkan samtidigt som vi kan spara 1 000 stadsträd. Byggstart är möjlig om bara ett år, skriver bland andra Järnvägsfrämjandet och Trädplan Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kan vi fortfarande stoppa Västlänken i sin nuvarande form? Ska vi göteborgare behöva stå ut med trafikstörningar, kaos, förgiftad luft, buller och en central byggarbetsplats under de kommande 10-15 åren?

Blir det maktskifte i Göteborg efter höstens val? Hur skall då en ny majoritet komma överens vad avser Västlänken?

I trafikplanerarnas datorer hos Trafikverket och Göteborgs stad finns redan allt underlag för att lägga ett nytt pussel. En kompromisslösning som varken skadar riksintresset eller stadsnaturen. Allt är dessutom redan studerat och delvis beslutat i olika planer.

Redan förankrat förslag

I projektet K2020 finns mål att öka kollektivtrafikresandet. För att nå målet krävs ny kollektivtrafikstruktur för Göteborg, med fler förbindelser över älven och att trafik flyttas ut från Brunnsparken till en cityring. Med en cityring för spårvagnar och bussar Allén – Skeppsbron – Operan (se B blå linje på denna karta) kan alla trafikslag mötas i samma läge vid Centralen / Åkareplatsen, ovan och under mark.

Förslaget är redan förankrat i ett fullmäktigebeslut, en Cityring kan byggas omedelbart. Varför har denna inte redan byggts i enlighet med KF:s beslut? Då hade en station i Haga varit helt onödig och Västlänken hade kunnat få en betydligt enklare och billigare sträckning utan stor negativ miljöpåverkan.

Skadlig krok till Haga

Trafikverket har redan studerat olika alternativ till Västlänken. Alternativet Korsvägen (kallat Raka spåret), är det kortaste Västlänksalternativet. Det går i en båge norr om Skansen Lejonet och därefter i nord-sydlig riktning under Göteborgs Central, Fattighusån och Heden samt strax väster om Liseberg. Enligt Trafikverkets studier skulle en fyrspårsstation kunna byggas i nord-sydlig riktning under Göteborgs Central. Detta förslag förordades av länsstyrelsens tjänstemän, men stoppades av politikerna till förmån för alternativ Haga. Det är politikerna som drivit fram en onödig och skadlig krok till Haga.

Västlänken 2.0

Vårt förslag kallat Västlänken 2.0 är en utveckling av Raka spåret, där stationen i stället placeras i en bågform vid centralen, så att tunneln går under Ullevigatan som fyrspår bort till Gårda vid Ullevimotet. (Se A röd linje på denna karta). Den bågformade stationen kan ha exakt samma radie och perrongyta som Berlins huvudcentral. Där har tyska ingenjörer gjort en vacker och väl fungerande bågformad station.

Västlänken 2.0 kan börja byggas inom ett år, på sträckor som redan ligger som trafikområde i gällande detaljplaner. Västlänken 2.0 kan projekteras och byggas genom samverkansavtal med de entreprenörer som Trafikverket redan upphandlat. I projektet inarbetas järnvägsförbindelser redan nu till Landvetter och Borås samt genomgångstrafik för Oslo – Köpenhamn. Lisebergsstationen behålls och ersätter station Korsvägen. Här kan det utvecklas en knutpunkt för lokal kollektivtrafik.

Ett bättre alternativ

Avtalet i Västsvenska paketet utvecklas om samtliga parter enas om ett bättre alternativ, som inte innebär en katastrof för Göteborgs riksintressen, kultur- och naturmiljö samt luftmiljö, bullernivå, grundvattenpåverkan etcetera. Stora delar av Liseberg behöver inte rivas och 1 000 stadsträd får leva.

Västlänkens öde avgörs dels i våra överklaganden i Högsta domstolen och dels i höstens val, som öppnar upp för förhandlingar. Göteborgarna ska inte ge upp hoppet. Det går att stoppa miljökatastrofen Västlänken om vi alla fortsätter vara aktiva och stötta både de juridiska processerna och den politiska debatten!

Sten Jonson

arkitekt SAR/MSA

Hans Sternlycke

Järnvägsfrämjandet

Barbara Lindell

Trädplan Göteborg