Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Det finns många exempel runtom i världen på att man byggt infrastruktur som på olika sätt hämmat stadsutvecklingen. Man har skapat hinder som låst in och krånglat till det. Västlänken fungerar precis tvärtom, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Västlänken är precis vad Göteborg behöver

När Västlänkens fördelar vägs mot nackdelar så råder det för min del ingen tvekan, Västlänken smakar betydligt mer än den kostar. Visst kommer byggprocessen att stöka till det ett antal år men det kommer att bli en plusekvation med bred marginal, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västlänken blir en tydlig plusaffär för Göteborg och göteborgarna. Detta är precis vad den moderniserade staden behöver.

Arbetet med Västsvenska paketet rullar på. Hisingsbron är i produktion. Gamlestaden resecentrum är snart klart. Byggandet av Marieholmstunneln pågår för fullt. Skapandet av nya busskörfält, pendelparkeringar, längre tågperronger samt gång- och cykelbanor har kommit en bra bit på vägen.

När andra europeiska storstäder sitter fast i kroniska trafikinfarkter och klumpiga stadskärnor är Göteborg i färd med att ge både infrastrukturen och stadsmiljön ett rejält lyft. Det är faktiskt fullt rimligt att tala om Göteborg som en av de mest dynamiska städerna i Europa.

Om man skalar bort överdrifter och påhopp kokar det hela ner till en uppenbar huvudfråga: Smakar Västlänken mer än den kostar?

Mitt i allt detta startar snart bygget av Västlänken. Exakt när spaden kan sättas i marken är ännu inte klart. Diskussionen kring Västsvenska paketet har i flera skeden varit livlig. Särskilt omdebatterad har Västlänken kommit att bli.

Om man skalar bort överdrifter och påhopp kokar det hela ner till en uppenbar huvudfråga: Smakar Västlänken mer än den kostar? Detta är nog också den fråga som många göteborgare på olika sätt kommer att ställa sig under byggperioden fram till 2026.

Tre goda skäl

Västlänken är en mycket stor skattefinansierad investering. Byggprocessen kommer att under ett antal år stöka till det i staden. Det finns alltså en tydlig minussida. Ändå anser jag att detta med mycket bred marginal är en plusekvation. Västlänken är precis vad Göteborg behöver.

Som jag ser det finns det åtminstone tre riktigt goda skäl att satsa på Västlänken:

För det första öppnar Västlänken upp för mer och bättre kollektivtrafik. Detta är en avgörande nyckel till att göra transportsystemet långsiktigt hållbart.

Med Västlänken leds pendel- och regionaltågstrafiken genom och under staden. Detta frigör ordentligt med utrymme på säckstationen Göteborgs Central. Kapaciteten kommer att stärkas rejält. Det möjliggör tätare avgångar och kortare restider till fler orter i regionen och hela landet.

Med Västlänksstationerna vid Centralen, Haga och Korsvägen kommer pendlingsförutsättningarna förbättras markant. Det kommer att bli smidigare att resa inom staden samt mellan olika delar av staden och den omgivande regionen.

Sårbarheten i järnvägssystemet kring Göteborg kommer att minska. I dag är systemet så hårt belastat att en liten störning ofta ger stora problem. Med Västlänken kommer störningarna bli färre och få mindre allvarliga konsekvenser.

Den förbättrade kollektivtrafiken ger även mer gynnsamma förutsättningar för företagen. I ett mer effektivt järnvägssystem blir godstransporterna smidigare.

För det andra kommer Västlänken – genom det breda lyftet för kollektivtrafiken – att bana väg för en större och mer effektiv arbetsmarknads-region.

Ett vanligt mönster vid stora infrastrukturinvesteringar är att kritiken är hård till att börja med, men att stämningarna snabbt blir positiva när allt väl kommit på plats.  Jag tror att mönstret kommer att bli detsamma för Västlänken och hela Västsvenska paketet.

Med Västlänken kommer fler kunna pendla längre sträckor. Det blir möjligt att bo längre från Göteborg och ändå ha rimlig restid till ett jobb inne i staden – och vice versa. Detta ger bättre möjligheter för individen att hitta jobb. Det ger också bättre möjligheter för företagen att hitta den kompetens de söker. Resultatet blir en mer väloljad arbetsmarknad med bättre matchning och lägre arbetslöshet.

För det tredje är Västlänken en infrastrukturlösning som tydligt gynnar den bredare stadsutvecklingen. Detta är mycket värdefullt för Göteborg.

Det finns många exempel runtom i världen på att man byggt infrastruktur som på olika sätt hämmat stadsutvecklingen. Man har skapat hinder som låst in och krånglat till det. Västlänken fungerar precis tvärtom. Denna lösning skapar inte nya barriärer, utan öppnar i stället upp för att på flera platser förtäta en mycket gles stad. I dag är Göteborg glesare än både Malmö och Stockholm.

Västlänken skapar förutsättningar för ny bebyggelse i Centralenområdet och Gullbergsvass. Där kan man nästan tala om nya stadsdelar. Stationen i Haga – med kopplingar bland annat till utvecklingen av Rosenlund, Skeppsbron och Norra Masthugget – kommer att tillföra ny energi till den delen av stan. Korsvägen kommer att omvandlas till en mer levande och tilltalande knut- och träffpunkt än den är i dag.

Tror kritiken falnar

Så ja – för min del råder det sammantaget ingen tvekan om att Västlänken smakar betydligt mer än den kostar. Fördelarna när det gäller bland annat kollektivtrafik, arbetsmarknad och stadsutveckling är klart tyngre än det som finns på minussidan. Plusekvationen är klockren. Att Västlänken också samspelar alldeles utmärkt med övriga delar i Västsvenska paketet gör bara saken bättre.

Ett vanligt mönster vid stora infrastrukturinvesteringar är att kritiken är hård till att börja med, men att stämningarna snabbt blir positiva när allt väl kommit på plats. Öresundsbron är ett exempel. Götatunneln här i Göteborg är ett annat. Jag tror att mönstret kommer att bli detsamma för Västlänken och hela Västsvenska paketet. Detta är precis vad det moderniserade Göteborg behöver.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande