Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det kommer att bli både snabbare, smartare och mer hållbara resor med plats för fler resenärer, långt innan Västlänken står klar – både för Västtrafiks resenärer i Göteborg och i övriga regionen, skriver Lars Backström.

Västlänken är ingen bromskloss – tvärtom

Utbyggnaden av kollektivtrafiken i Göteborg stannar inte av i och med bygget av Västlänken. Vi behöver alltså inte ställa regional kollektivtrafik mot lokal kollektivtrafik, vi behöver inte välja mellan att gynna göteborgare eller Trollhättebor. För det finns satsningar som gynnar flera grupper samtidigt och det är nu kollektivtrafikens styrka kommer att visa sig på riktigt, skriver Västtrafiks vd Lars Backström.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Arkitekturskribenten Mark Isitt uppmanar i en krönika i GP 20/3 kollektivtrafikresenärer i Göteborg att förena sig i en revolution mot bygget av Västlänken. Varför då, undrar vi som dagligen jobbar med kollektivtrafiken. För oss på Västtrafik är det självklart och samtidigt skönt att veta att vi inte kommer att behöva välja mellan att prioritera tågresenärer eller spårvagnsresenärer, Göteborgare eller Trollhättebor. Det finns projekt som gynnar flera grupper samtidigt och Västlänken är ett sådant. Låt mig ge några exempel.

Våra kunder får genom Västlänken ett välkommet tillskott av fler resmöjligheter. Både de cirka 110 000 personer som dagligen pendlar in till Göteborg och de ungefär 50,000 göteborgare som pendlar ut ur staden. När Västlänken är klar kan vi utveckla hela Västtrafiks tågtrafik. Regiontåg och pendeltåg binds ihop till sammanhängande linjer genom Göteborg. Regiontåglinjerna utökas och kommer att göra fler uppehåll på pendeltågstationerna. Vi kommer också att införa nya regionexpresståg som sänker restiden från exempelvis Falköping och Skövde.

Elbussar, elbåtar och fler spårvagnar

Resandet med kollektivtrafiken har ökat kraftigt sedan Västtrafik bildades, nästan 60 procent på drygt tio år. Vi vet hur viktigt det är att både regiontrafiken och stadstrafiken utvecklas successivt och parallellt när resbehoven ökar. En kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle för människor. Därför kommer vi att fortsätta satsa på resandet både i städerna och på landsbygden under tiden Västlänken byggs. Utvecklingen av kollektivtrafiken kommer inte att stå still.

Man ska inte glömma bort att Västlänken blir en viktig pusselbit även i den lokala kollektivtrafiken, då den avlastar Drottningtorget och Brunnsparken

Några exempel på satsningar vi gör i närtid är att vi kommer att utöka kapaciteten i vår tågflotta med 40 nya och moderna tåg, vi bygger samtidigt ut infrastrukturen kring hållplatser och stationslägen och satsar på införande av allt fler elbussar – både i Göteborg och på andra håll runt om i regionen. Det blir också nya resecentrum, till exempel i Angered, i Gamlestaden och i Kungälv. Göteborgarna kan också se fram emot nya och fler spårvagnar och en ny elbåt på älven. Linbana, nya spårvagnsspår på Norra Älvstranden och satsningar på nya citybussar till Backa, Eriksberg, Biskopsgården, Kallebäck och Mölndal är andra exempel som ligger i vår plan. Det kommer att bli mer plats ombord och det kommer att gå snabbare att ta sig fram.

Parallellt med satsningar på trafiken utvecklar vi också digitala biljettköp och tittar på en ny zonindelning för att det ska bli enklare att resa med oss. Ett annat område vi följer för framtiden är utvecklingen av självkörande fordon och Västtrafik deltar i projektet S3 som ska testa självkörande bussar på Lindholmen och i Härryda.

Västlänken en viktig pusselbit

Man ska inte glömma bort att Västlänken blir en viktig pusselbit även i den lokala kollektivtrafiken, då den avlastar Drottningtorget och Brunnsparken när resenärer som kommer med tåg kan välja att kliva av även vid Korsvägen och Haga. Fördelningen av resandet gör det också möjligt att utveckla kollektivtrafiken med dessa nya pendeltågstationer som nav. Minskat tryck på Brunnsparken och övriga city är en bärande del i den framtida utvecklingen av kollektivtrafiken i Göteborgsområdet. På detta sätt är Västlänken en katalysator och en möjliggörare som för med sig att vi kan fortsätta utveckla kollektivtrafiken i och kring Göteborg.

Själv är jag helt övertygad om att vi kommer att fixa det här, men det blir enklare om vi hjälps åt och reser tillsammans.

Sammanfattningsvis blir det alltså snabbare, smartare och mer hållbara resor med plats för fler resenärer, långt innan Västlänken står klar – både för Västtrafiks resenärer i Göteborg och i övriga regionen. Vi behöver alltså inte ställa regional kollektivtrafik mot lokal kollektivtrafik, vi behöver inte välja mellan att gynna Göteborgare eller Trollhättebor. För det finns satsningar som gynnar flera grupper samtidigt och det är nu kollektivtrafikens styrka kommer att visa sig på riktigt. Äntligen! – säger jag, samtidigt som jag är medveten om att det kommer att upplevas som stökigt för många och det kommer att bli svårare att ta sig fram i närheten av byggarbetsplatserna. Själv är jag nämligen helt övertygad om att vi kommer att fixa det här, men det blir enklare om vi hjälps åt och reser tillsammans. Det vinner alla på.

Lars Backström

vd, Västtrafik