Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Västlänken är en tydlig plusekvation"

Vägvalet kritiserar mig för att blogga onyanserat och osakligt om Västlänken. De verkar dock mer intresserade av att skälla än att debattera, skriver Ann-Sofie Hermansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik
Västlänken 24/10

Jag gör på min blogg (soffangbg.wordpress.com) en balanserad analys av Västlänken. Min slutsats blir att det är både nödvändigt och klokt att genomföra denna offensiva infrastruktursatsning. Fördelarna är klart större än nackdelarna. Västlänken kommer inte bara att ge ett rejält lyft för kollektivtrafiken, utan kommer också att bana väg för en mer välfungerande arbetsmarknad i Göteborgsregionen och en positiv stadsutveckling i olika delar av Göteborg. Det kommer att bli enklare att förflytta sig, arbeta och göra affärer. Stadsmiljöerna kommer att bli mer öppna, levande och funktionella.

Den stökiga politiska processen i frågan har inneburit att sakförhållandena hamnat lite i skymundan. Därför är det rimligt att klargöra vad detta faktiskt handlar om. Det finns ett riktigt starkt case för Västlänken. Satsningen kommer att skapa stor nytta i flera dimensioner och bli ett stort steg framåt för Göteborg. Att Papaioannou och Andersson drar andra slutsatser har till stor del att göra med deras extremt låga krav på de så kallade motbevisen. Bara någon påstår att något är fel så är de nöjda.

Jag rekommenderar alla intresserade att jämföra Trafikverkets och stadens material (länkar finns i bloggen) med de inspel som Papaioannou och Andersson lyfter fram. I en ordentlig granskning framstår motargumenten i bästa fall som mycket bräckliga.

När det gäller Västlänken och Västsvenska paketet jobbar jag nära trafikkommunalrådet Johan Nyhus. Jag diskuterar och debatterar frågan ofta. Samtidigt är det naturligtvis Johan som står för den mer operativa hanteringen av processen. Att Papaioannou och Andersson har invändningar även mot detta självklara arrangemang säger mycket om deras attityd. Tyvärr verkar de betydligt mer intresserade av att skälla än av att debattera i sak.

Ann-Sofie Hermansson (S)
kommunstyrelsens ordförande