Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det krävs att vi vårdgivare tar ett gemensamt ansvar att vårda det ersättningssystem vi har, skriver företrädare för föreningen Primör. Bild: Jari Välitalo
Det krävs att vi vårdgivare tar ett gemensamt ansvar att vårda det ersättningssystem vi har, skriver företrädare för föreningen Primör. Bild: Jari Välitalo

Värna vår goda modell för vårdersättning

Vi anser att den modell vi har för ersättning till vårdcentralerna är en av de bättre i landet, trots uppdagade brister i användningen. Nu behövs en bättre följsamhet till regelverket från vårdcentralernas sida, skriver bland andra Maria Ahlgren, Stiftelsen Carlanderska sjukhuset.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ACG är ett vårdtyngdsmått som ska bidra till en likvärdig vård i hela regionen och mer resurser till de mest sjuka. Hösten 2017 upptäcktes oförklarliga ökningar i antalet registrerade diagnoser.

Senare samma år krävde vi, som företrädare för regionens privata vårdcentraler, att regionen skulle starta en granskning. Detta efter att våra medlemmar slagit larm om allt från journalkopior nedlusade med diagnoskoder till rapporter från nyanställda om hur de på tidigare arbetsplatser fått instruktioner om att registrera fler diagnoser.

Nu är den gedigna granskningen äntligen klar. Mycket välrenommerade och erfarna läkare har gått igenom en stor mängd journaler och regionen har haft möten med alla granskade vårdcentraler.

De kritiserade vårdcentralerna bedöms ha erhållit högre ersättning än de är berättigade till och att övriga vårdcentraler har fått mindre ersättning än de skulle, vilket i slutändan drabbat deras patienter

22 av 29 vårdcentraler har fått kritik. 18 av de 22 kritiserade vårdcentralerna drivs av regionen själv. Enligt rapporten har man antingen ”medvetet” eller ”möjligen medvetet” arbetat för en ökning av ACG. Detta innebär att de kritiserade vårdcentralerna bedöms ha erhållit högre ersättning än de är berättigade till och att övriga vårdcentraler har fått mindre ersättning än de skulle, vilket i slutändan drabbat deras patienter.

Privata vårdgivare har förlorat mest

I rapporten finns flera exempel på att vårdcentralerna själva hänvisat till att man tagit hjälp av ”systemkonsulter” eller ”utvecklingsenheten” och att man fått ”rutiner för diagnossättning”. I artikel efter artikel har de med ansvar för regionens egna vårdcentraler slagit ifrån sig. Antingen har man inte accepterat slutsatserna i rapporten, eller så menar man att man inte vetat vad som pågått.

Trots att de privata vårdgivarna och deras patienter till synes är de som förlorat mest på de felaktigheter som begåtts, vill vi ändå ta ersättningssystemet i VGR i försvar. Systemet med ersättning baserad på vårdtyngd är till för att fördela våra gemensamma resurser efter behov. På så sätt säkerställer vi att när just du blir sjuk, så får din vårdcentral extra resurser för att ge dig den vård du behöver.

För att ersättningsmodellen och vårdvalet skall vara trovärdiga och långsiktigt hållbara, vill vi från regionens koncernkontor nu se en bättre uppföljning av följsamheten till regelverket

För att ersättningsmodellen och vårdvalet skall vara trovärdiga och långsiktigt hållbara, vill vi från regionens koncernkontor nu se en bättre uppföljning av följsamheten till regelverket. Men det krävs också att vi vårdgivare tar ett gemensamt ansvar att vårda det ersättningssystem vi har, ett system som vi fortfarande anser vara ett av de bättre i landet.

Primör – Föreningen för privata och övriga vårdgivare i Västra Götalandsregionen genom:

Maria Ahlgren, ordf, Stiftelsen Carlanderska sjukhuset

Erik Andersson, vice ordförande, Stiftelsen Bräcke diakoni

Nick Johansson, kassör, Omtanken Vård

Carl-Peter Anderberg, ledamot, Kvarterskliniken Tanum

Agneta Hamilton, ledamot, Praktikertjänst

Peter Hanson, ledamot, Nötkärnan Vård och Omsorg

Peter Sjöstedt, ledamot, Capio Närsjukvård

Henrik von Sydow, ledamot, Wästerläkarna

Hans Wittrup, ledamot, Medpro Clinic Group