Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Värna skattebaserad sjukvård bättre än idag

Regeringen trycker på gaspedalen mot ökad privatisering och ökad ojämlikhet i vården. Vänsterpartiet vill göra tvärtom, skriver bland andra Karin Rågsjö (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sjukast först. Så står det i portalparagrafen i hälso- och sjukvårdslagen. Men stämmer det med de privata sjukförsäkringarna och den ökade privatiseringen, som den sittande regeringen inte verkar ha några problem med? Regeringen trycker tvärtom på gaspedalen mot ökad privatisering och ökad ojämlikhet i överenskommelsen med sina nya samarbetspartier Centern och Liberalerna.

Statistiken visar att medellivslängden ökat mest för dem med eftergymnasial utbildning och minst för dem utan. Och det är en grupp som till och med sänkt sin medellivslängd: kvinnor som börjat jobba direkt efter grundskolan.

Kvinnor ur arbetarklassen betalar i dagens tydligt ojämlika samhälle alltså med sämre hälsa och kortare liv. Det här borde vara helt oacceptabelt för alla partier som säger sig föra vanligt folks talan, men den tydliga ojämlikheten i hälsa är det nu enbart Vänsterpartiet som bryr sig om.

Här är några av våra viktigaste förslag för att få slut på ojämlikheten i hälsa:

l Regelbundna kostnadsfria hälsoundersökningar ska erbjudas dem som inte själva går till vården. Efter den första kontakten ska patienten kunna få kontakt med rätt behandlare för sina behov. Ibland kan det vara en psykologkontakt, en annan gång sjuksköterskerådgivning. Det kan rädda liv.

l Betydande resurstillskott för personalsatsningar i hela landet. Vi har ingen vårdkris utan en personalkris. Det är inte kömiljarder eller skattesänkningar som kommer att minska köerna och öppna vårdplatserna. Högre löner, förkortad arbetstid, bättre arbetsmiljö. Det är de kraven som ställs från professionen. Det är även vänsterns krav.

l Andel vårdplatser per 1000 invånare måste öka. Sverige ligger nu väldigt lågt med ca 2,2 vårdplatser per 1000 invånare. Tyskland har som jämförelse över 4,5 vårdplatser per 1000 invånare. Även om vi öppnar alla stängda vårdplatser idag har vi ändå för få. Detta handlar om brist på sjuksköterskor – en brist som påverkar patientsäkerheten.

l Säkerställ god och likvärdig vård för alla i Sverige. Skillnaderna mellan regionerna är för stora vad gäller innehåll, struktur och vård. I de stora, och samtidigt rikaste, regionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, kommer det under sommaren att saknas cirka 2000 vårdplatser på grund av destruktiv personalpolitik. Vården kostar samtidigt mer i glesbygden, på grund av demografin och avstånden. Människor i glesbygdskommuner och utsatta stadsdelar i storstäderna har sämre hälsa än genomsnittet medan boende i rika kommuner runt storstäderna har bättre hälsa. Trots mångdubbelt högre ohälsotal är vårdresurserna i utsatta områden ofta sämre. Vi vet även att friska människor i storstadsregionerna tenderar att vara de personer som använder vården och dess resurser mest.

l Regeringen bör utreda vårdbehov i regionerna för att kunna skapa en mer träffsäker ekonomisk styrning. Vi måste hindra en än mer ojämlik hälso- och sjukvård från att växa fram i Sverige.

l Se över hur det fria vårdvalet och etableringsfriheten påverkar tillgänglighet och organisering av sjukvården och jämlikheten. Prioriteringar i vården ska bygga på alla människors lika värde och resurserna bör fördelas efter behov. Det finns många privata utförare av vård som också har möjlighet att ta in sjukförsäkringspatienter.

Vi befarar att vi i högt tempo lämnar en jämlik sjukvård bakom oss och istället hamnar i en tudelad sjukvård som prioriterar dem med störst plånbok. Vänsterpartiet vill i stället styra mot ökad jämlikhet och färre privatiseringar.

Vårdbolagen och försäkringsbolagen hänger ihop och förser varandra med patienter. Det riskerar att leda till en urholkning av principerna för vården. Vänsterpartiet vill utreda näringslivets, försäkringsbolagens och vårdbolagens inflytande på hälso- och sjukvården samt hur hälso- och sjukvårdslagens intentioner kan garanteras och patientsäkerheten bibehållas.

Vi befarar att vi i högt tempo lämnar en jämlik sjukvård bakom oss och istället hamnar i en tudelad sjukvård som prioriterar dem med störst plånbok. Vänsterpartiet vill i stället styra mot ökad jämlikhet och färre privatiseringar. Då måste vi värna vår skattebaserade Hälso- och sjukvård betydligt bättre än idag. Det vill även majoriteten av befolkningen. Lyssna på dem i stället för vårdföretag och försäkringsbolag.

Karin Rågsjö

vårdpolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Sara Svensson

regionråd i opposition, Skåneregionen V

Jonas Lindberg

hälsopolitisk talesperson för V i region Stockholm

Eva Olofsson

regionråd i opposition, Västra Götalandsregionen, V