Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Viktigt. Att samtala med dem som tycker saker som vi starkt ogillar är inte alltid enkelt, men viktigt för att bygga förtroende och tillit, skriver Nina Larsson, Studieförbundet vuxenskolan. Bild: Robin Aron
Viktigt. Att samtala med dem som tycker saker som vi starkt ogillar är inte alltid enkelt, men viktigt för att bygga förtroende och tillit, skriver Nina Larsson, Studieförbundet vuxenskolan. Bild: Robin Aron

Värna samtal och dialog

Väldigt många, särskilt unga, avstår från att dela sina politiska åsikter av rädsla för omgivningens reaktioner. Ett hårdare samtalsklimat som leder till att röster tystas av rädsla för hat och hot är illa för demokratin, skriver Nina Larsson, Studieförbundet vuxenskolan.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

En klar majoritet (62 procent) av svenskarna anser att de ofta träffar människor med andra politiska åsikter. Samtidigt har lika många någon gång valt att inte dela sina politiska åsikter av rädsla för andras reaktioner. För unga, under 35 år, är andelen 70 procent. Det visar en undersökning som Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram tillsammans med Kantar Sifo.

Artiklar och olika inlägg i media under året har behandlat frågan om det är så att debatt- och samtalsklimatet hårdnar. Vi kan dessvärre konstatera att många som gör sin röst hörd och lyfter känsliga frågor offentligt löper stor risk att dra på sig omfattande och obehagligt hat och hot. Om detta dessutom bidrar till att människor inte vågar dela sina åsikter på arbetet eller i sociala medier är vi illa ute. Det riskerar att utarma det offentliga samtalet och i förlängningen vår demokrati.

Tillit uppkommer genom ömsesidig respekt och förståelse för varandra och hur banalt det än verkar; genom samtal

Den politiska debatten och den allmänna samhällsdebatten går många gånger ut på att föra ut den egna åsikten. Det är naturligtvis viktigt att kunna synliggöra skiljelinjer. Men som ledare bör också politiker ta sitt ansvar och sträva efter att faktiskt förstå oliktänkande.

Minskar känslan av utanförskap

En utstakad väg av misstro leder inte till något bra. Vare sig i det lilla eller för samhället i stort. Men tillit till varandra eller till det demokratiska systemet kommer inte av sig själv. Tillit uppkommer genom ömsesidig respekt och förståelse för varandra och hur banalt det än verkar; genom samtal.

Att samtala med dem som tycker saker som vi starkt ogillar är inte alltid enkelt. Men människor behöver inte vända varandra ryggen för att de tycker diametralt olika i viktiga frågor. Att med empatisk nyfikenhet försöka förstå varandra bäddar för förtroende och tillit, vilket minskar känslan av utanförskap.

Om fler avstår från att uttrycka sin åsikt och undviker att prata med varandra uppstår ett vakuum som riskerar att fyllas med annat. Fördomar förstärks, alldeles oavsett om det gäller människor från utomeuropeiska länder eller folk från Stockholm eller Säffle.

Samtal och dialog är centralt i vår folkbildningsverksamhet. Vi i Studieförbundet Vuxenskolan växlar upp och vill bidra till att ännu fler människor pratar med varandra, trots olikheter och olika värderingar. Vi förstärker vårt arbete i syfte att skapa än bättre förutsättningar för samtal med respekt. För ökad tillit och i förlängningen den liberala demokratin skulle vi må bra av ännu mer folkbildning.

Nina Larsson

förbundschef Studieförbundet vuxenskolan