Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Värdlandsavtal med Nato urholkar alliansfriheten

DEBATT: På onsdag den 25 maj tar Sveriges riksdag ställning till Värdlandsavtalet med Nato, ett avtal som banar väg mot ett Svenskt medlemskap i Nato. Ett sådant avtal innebär förpliktelser som urholkar den svenska militära alliansfriheten, som i dag utgör förutsättningen för en självständig utrikespolitik. Därför säger Vänsterpartiet bestämt nej till regeringens förslag om ett Värdlandsavtal med Nato, skriver bland andra Stig Henriksson (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Målet för Sveriges försvarspolitik måste vara att öka säkerheten för oss som bor här, något som det förslagna avtalet står i motsättning till. Eventuella Natostyrkor, med bas på svenskt territorium, kommer att öka spänningen och därmed även risken för krig i vårt närområde. Risken för att vi dras in i ett krig vi inte är direkt berörda av, eller själva har beslutat om, ökar också med detta avtal.

Att skriva på avtalet vore dessutom att köpa grisen i säcken, det vimlar nämligen av oklarheter. Det är ett ramavtal som ska kompletteras med en mängd tilläggsavtal påskrivna av regering eller ÖB. I Finland har man 57 stycken tillägg – alla hemliga. Värdlandsavtalet innebär därför en rad konsekvenser som det fortfarande råder stor oklarhet kring. En sak är dock klar. Om Sverige undertecknar Värdlandsavtalet så öppnar vi dörren för kärnvapen på svenskt territorium. Nato är en kärnvapenallians och tvärt emot vad som sägs i debatten finns det ingen svensk lag som förhindrar införsel av kärnvapen till Sverige. Vi har en historia av aktivt arbete för nedrustning i allmänhet och kärnvapenavrustning i synnerhet. Med ett underskrivet värdlandsavtal undergrävs vår trovärdighet att arbeta med denna ödesfråga för mänsklighetens framtid.

Prioritera FN i stället

Internationell säkerhet ska vila på folkrätt, samarbete och ett starkt globalt regelverk under FN:s ledning. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till hur Nato förväntas ta en allt större roll på bekostnad av FN. I stället för att skicka soldater i EU:s och Natos stridsgrupper bör Sverige prioritera att öka FN:s möjlighet att agera fredsbevarande. Ett eventuellt godkännande av värdlandsavtalet går i motsatt riktning.

Vänsterpartiet motsätter sig att Sverige blir en bricka i stormaktsspelet. Landets ledning bör, som man tidigare gjort med framgång, verka för avspänning och nedrustning. Som en alliansfri stat har Sverige tidigare haft ett stort internationellt förtroende i fredsförhandlingar. Det bör vara vårt mål att återta den rollen i stället för att medverka till ökad spänning och upprustning. Sverige borde motverka de verkliga orsakerna till krig och de hot mot Sverige och världen som klimatförändring och de ökande klyftorna mellan fattiga och rika utgör. Fred byggs bäst med fredliga medel.

Den 25 maj är första och sista gången Sveriges folkvalda riksdag har möjlighet att ta ställning till detta avtal som utan tvekan leder till ett medlemskap i Nato, något som endast en minoritet av samtliga partiers väljare vill tillhöra. Fråga hur din riksdagsledamot tänker rösta denna avgörandets dag.

Stig Henriksson (V)

riksdagsledamot försvarsutskottet

Hans Linde (V)

riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

Adriana Aires (V)

ordförande för Vänsterpartiet Göteborg