Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Gertrud Ingelman (V), ledamot trafiknämnden Göteborgs stad

Vänsterpartiet vill se lägre hastighet i Majorna

Majornas kringbyggda små kvarter med många portar ut mot gatorna runt om ger stadsdelen sin mysiga atmosfär, men gör trafikmiljön otryggare. Därför passar Majorna till ett pilotprojekt med sänkt hastighet till 30 km/tim, skriver Gertrud Ingelman (V), ledamot i trafiknämnden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Sänkt hastighet, 5/11

Ronny Bengtsson, ordförande för Hyresgästföreningen Västra Göteborg md flera skriver att trafiknämnden bör ta ”ett steg mot en bättre trafikmiljö för barnen och att minska klimatpåverkan” genom att införa 30 km/tim i Majorna. Vänsterpartiet håller med och vi stödjer det Göteborgsförslag som tagits fram.

Nu är det är dags att ta nästa steg och införa föreskrift om 30 km/tim på gatorna inne i Majorna.

Hyresgästföreningen och engagerade boende arbetar för en säkrare trafikmiljö. Trafikkontoret har samarbetat och haft dialoger, men nu är det är dags att ta nästa steg och införa föreskrift om 30 km/tim på gatorna inne i Majorna. En sådan ger ett juridiskt bättre skydd och dyker upp i bilars automatiska körinformation.

Majornas kringbyggda små kvarter med många portar ut mot gatorna runt om ger stadsdelen sin mysiga atmosfär, men gör trafikmiljön otryggare. Därför passar Majorna till ett pilotprojekt med sänkt hastighet till 30 km/tim.

Barnen ska kunna kan ta sig själva till skolan skriver debattörerna. Vänsterpartiet instämmer i detta och det är viktigt är att minska hämtning och lämning med bil utanför våra skolor. Korsningen Kungsladugårdsgatan och Godhemsgatan framhålls av boende som särskilt otrygg för många skolbarn på väg till och från Kungsladugårdsskolan. Vänsterpartiet vill därför också se förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för gående där.

Ett annat problem som boende tar upp är att vissa gator används som genomfartsstråk vilket ökar trafikmängden och skapar luftföroreningar.

Ett annat problem som boende tar upp är att vissa gator används som genomfartsstråk vilket ökar trafikmängden och skapar luftföroreningar. Vänsterpartiet vill på grund av detta få fram förslag för att reducera genomfartstrafik inne i området, till exempel på Slottsskogsgatan, Kungsladugårdsgatan och Ekedalsgatan.

Vänsterpartiet vill ta tillvara lokal kunskap och lyssna in det engagemang som finns för miljö, klimat och en grönare trafikplanering i Majorna. Därför vill vi se hastighetsbegränsning till 30 km/tim av gator som lämpar sig för det och hastighetsdämpande hinder som begränsar möjligheten att överträda 30 km/tim.

Gertrud Ingelman (V)

ledamot trafiknämnden Göteborgs stad