Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Daniel Bernmar (V), kommunalråd Göteborg

Vänsterpartiet en garant för starkare välfärd

Välfärden måste stärkas för att skapa ett rättvist och jämlikt Göteborg. Det är huvudbudskapet i Vänsterpartiets budget för Göteborg 2019 som presenteras i dag, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vänsterpartiet vill stärka välfärden i Göteborg. Vi vill se en utbyggd välfärd som konkret förbättrar livet för människor. Det handlar om att stärka resurserna och anställa fler i skola, äldreomsorg och socialtjänst. Därför förstärker vi välfärden med ytterligare 1,4 miljarder i vårt förslag till budget för Göteborg 2019.

Välfärden ska vara till för alla, inte bara för några få. Men tyvärr har vi en välfärd i dag som inte alltid håller måttet. Allt för många människor får inte den hjälp de behöver från samhället. Skolan klarar inte alltid av att kompensera för elevers olika bakgrund, äldreomsorgen ger inte alltid den omsorg de äldre har rätt till och socialtjänsten är överbelastad.

Tuffa arbetsvillkor

Det råder även stor brist på personal och på rätt kompetenser i välfärden. Ofta till följd av allt för tuffa arbetsvillkor. Sjukfrånvaron är hög, de anställda är för få och har inte tillräckligt med tid för sitt arbete. Stora problem som ställer höga krav på kommunen att skapa bättre arbetsvillkor för personalen.

Vänsterpartiets mål är att säkerställa att kommunen ger människor den hjälp de behöver. För det behövs en upprustning av välfärden. I vår budget vill vi därför stärka välfärden med ytterligare 1,4 miljarder för att anställa fler förskollärare, lärare, undersköterskor, vårdbiträden och socialsekreterare. De nya pengarna ska även användas till att bland annat minska barngrupperna, förkorta arbetstiden, höja lägstalönerna, ge anställda mer tid för sitt arbete och öka kvaliteten i verksamheterna.

Gjort skillnad för välfärden

Vänsterpartiet har gjort skillnad för välfärden redan den här mandatperioden. Redan 2016 drev vi igenom en förstärkning med tio miljarder årligen till kommunerna för att komma till rätta med bristerna. Även Vänsterpartiet i Göteborg tillsammans med övriga rödgröna har stärkt välfärden rejält. Totalt har vi satsat över en miljard mer den här mandatperioden. Det är pengar som gjort stor skillnad för välfärden.

Vänsterpartiet är det enda parti som på riktigt vill göra något åt problemen. Vi vill förändra samhället från grunden och stärka välfärden rejält. Under allt för lång tid har vi gjort kortsiktiga lösningar, men plåster på såren löser inte problemen. Det som behövs är långsiktiga lösningar för att skapa en välfärd som går att lita på.

Göteborg ska bli en rättvis och jämlik stad med en välfärd för alla.

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd Göteborg