Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ny teknik i det här området har stor utvecklingspotential. Därför är det förvånande att när vi nu ska omvandla våra nya klimatmål till konkreta handlingsplaner väljer vänstern och de gröna att i stället motarbeta den nya teknikens bidrag i klimatomställningen, skriver debattören. Bild: Michael Probst
Ny teknik i det här området har stor utvecklingspotential. Därför är det förvånande att när vi nu ska omvandla våra nya klimatmål till konkreta handlingsplaner väljer vänstern och de gröna att i stället motarbeta den nya teknikens bidrag i klimatomställningen, skriver debattören. Bild: Michael Probst

Vänstern måste vakna upp och inse att ny teknik är nyckeln i klimatarbetet

Ny teknik för att samla in och lagra koldioxid innebär möjligheter i det svenska och europeiska klimatarbetet. Samtidigt som tekniken går framåt möts den av ett politiskt motstånd från vänstern och de gröna. I arbetet med att ställa om våra ekonomier för att minska våra utsläpp kan vi inte ignorera lösningar för att de inte stämmer överens med vår världsbild, skriver Jessica Polfjärd (M) EU-parlamentariker.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

. Nu är det upp till bevis för dessa politiker att visa att de kan lyssna till vetenskapen inte bara när det gäller utmaningarna vi står inför utan också när det kommer till att se och agera på lösningarna. Det prioriterar jag i mitt arbete med EU:s nationella klimatmål.

En av de viktigaste frågorna inför Sveriges EU-ordförandeskap är hur vi ska klara våra klimatmål. Förra sommaren antogs den nya europeiska klimatlagen. Det är en historisk uppgörelse som för första gången omsätter EU:s mål om klimatneutralitet senast 2050 i konkret lagstiftning. Som ett delmål ska vi i Europa minska våra utsläpp med 55 procent fram till 2030. Målet är ett så kallat nettomål, vilket betyder att en del av det kan uppnås genom negativa utsläpp eller kolupptag – något som i dagsläget framförallt sker genom att låta skog och mark binda upp koldioxid.

Stor utvecklingspotential

Men det finns andra sätt att binda koldioxid. I klimatlagen står det uttryckligen att detta kan uppnås både genom naturliga kolsänkor, till exempel genom skogar, samt genom teknologiska lösningar. Ny teknik i det här området har stor utvecklingspotential. Därför är det förvånande att när vi nu ska omvandla våra nya klimatmål till konkreta handlingsplaner väljer vänstern och de gröna att i stället motarbeta den nya teknikens bidrag i klimatomställningen.

Det finns ett brett spektrum av tekniker för att samla in koldioxid, men de mest lovande kretsar kring koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS. Här i Sverige är tekniken främst aktuell för att minska utsläppen från den tunga industrin genom processer där koldioxiden avskiljs i utsläppen från industriinstallationer för att sedan lagras under jord. Tekniken är fortfarande i sin linda men på senaste tiden har enorma framsteg gjorts, samtidigt som kostnaderna sjunkit.

Detsamma gäller koldioxidinlagring från biomassa, eller BECCS, som även har potential att möjliggöra så kallade negativa utsläpp. Det innebär i praktiken att koldioxid avlägsnas från atmosfären. Bland annat har FN:s klimatpanel lyft fram tekniken som en viktig del i verktygslådan för att nå de globala klimatmålen.

Bild: M.LAHOUSSE
Bild: M.LAHOUSSE

Det är en av anledningarna till att det äntligen börjar hända saker på regleringssidan. I Europa har till exempel EU-kommissionen lagt fram ett nytt förslag om ett certifieringssystem för kolupptag. Tanken är att inrätta ett system för att övervaka, rapportera och verifiera hur dessa nya tekniker faktiskt fungerar. Rätt utformat kan det både stärka förtroendet för tekniken och uppmuntra till mer välbehövliga investeringar.

Att inte driva på för en ny riktning i ett läge när tekniken och policyn läggs på plats vore en missad politisk möjlighet

Det som saknas i nuläget är den politiska viljan. Samtidigt som tekniken rör sig framåt så väljer allt för många politiska grupper att i bästa fall ignorera, och i värsta fall direkt motarbeta, den här nya marknaden. I Europaparlamentet ser vi ett enormt ideologiskt motstånd mot utvecklingen, där så mycket som en referens till den nya tekniken kan få vänstergrupperna och de gröna att motsätta sig politiska förslag.

I mitt arbete med nya klimatmål för EU:s medlemsländer har jag drivit på för att ny teknik ska uppmuntras. Bland annat vill jag att EU-länderna, om de så önskar, ska kunna tillgodoräkna sig koluppfång från ny teknik för att nå sina nya klimatmål. Möjligheten att tillgodoräkna sig upptag genom naturliga kolsänkor finns nämligen redan.

Helt orimligt

Men varje gång jag för detta på tal möts förslagen av motstånd från de gröna och vänstern – som i vissa fall har gått så långt som att hota med att rösta emot hela förslaget om detta inkluderas. Det är helt orimligt.

Trots vänsterns motstånd finns det nu en öppning för framsteg. Inom EU pågår nu ett arbete för att ta fram ett system för att certifiera och kvantifiera kolupptag. I förhandlingarna om min rapport har jag lyckats säkerställa att det här nya systemet ska ligga till grund för en framtida inkludering i vår klimatlagstiftning.

Teknik för att samla in koldioxid är inte ett substitut för att minska våra utsläpp. Den främsta prioriteringen för EU:s medlemsländer såväl som för europeisk industri är och måste fortsätta vara att ställa om för att minska utsläppen. Men tekniska lösningar är en helt central del av lösningen. Att inte driva på för en ny riktning i ett läge när tekniken och policyn läggs på plats vore en missad politisk möjlighet.

I arbetet med att ställa om våra ekonomier för att minska våra utsläpp kan vi inte ignorera lösningar för att de inte stämmer överens med vår världsbild. Det måste vänstern och gröna vakna upp och inse, innan det är för sent.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker