Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ann Catrine Fogelgren (L), biträdande kommunalråd

Vänster i välfärden gör personalen sjuk

Återigen uppmärksammas brister som Liberalerna länge har pekat på inom äldreomsorgen. Brister som gör att Göteborgs äldreomsorg är bland de sämsta i landet. Detta måste få ett slut, skriver Ann Catrine Fogelgren (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ann Catrine Fogelgren (L) biträdande kommunalråd
Ann Catrine Fogelgren (L)
biträdande kommunalråd

Att arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Göteborg dras med stora problem är dessvärre inget nytt. I Göteborg är mer än var tionde anställd inom äldreomsorgen sjukskriven. Orsakerna är oftast stress, hot, bristande rutiner och belastningsskador. Sjukskrivningar är dyrt men det mänskliga lidandet för den enskilde omsorgsmedarbetaren är lika allvarligt. Att inte känna att man vill eller kan återgå till välfärdens viktigaste arbete är ett underbetyg till Göteborgs stad som arbetsgivare.

Drabbar brukarna

Varenda krona som kan förbättra arbetsmiljön och bidra till att sänka sjukskrivningarna är en satsning på omsorgstagaren inom äldreomsorgen. Dålig personalpolitik drabbar indirekt brukaren negativt. Dålig arbetsmiljö bidrar till sjukskrivningar och underbemanning samtidigt som det blir väldigt svårt att rekrytera nya medarbetare. De rödgröna hävdar ofta att de satsar mer än någonsin på äldreomsorgen – hur kan det då gå så fel år efter år?

Vård och omsorg om våra äldre är en av välfärdens viktigaste uppgifter. De kvalitetskrav som vi vill ska prägla stadens äldreomsorg gäller även arbetsmiljön och situationen för de anställda. Personalen är den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn och det är i mötet mellan den anställde och brukaren som kvaliteten uppstår. Om rutiner inte följs på grund av dålig arbetsmiljö påverkar det den enskilde brukaren.

Resurserna måste öronmärkas

För att komma tillrätta med bristen på undersköterskor behöver kommunen bli en bättre arbetsgivare. Respekten och statusen för arbetet inom äldre- omsorgen måste därför höjas rejält.

Önskemål från personal inom äldreomsorgen om mer tid till reflektion och stöd måste tas på allvar. Personal måste ges möjlighet att växa genom kompetensutveckling.

Göteborg behöver ha en strategi för att klara kompetensförsörjningen och kvalitetssäkra vikariers kompetens.

Liberalerna vill att undersköterskorna ska ges bättre möjlighet att ägna sig åt det omsorgsarbete som de är utbildade för. Resurserna till äldreomsorgen måste öronmärkas.

Liberalerna har tagit fram ett nytt program för äldreomsorgen. Det är 30 förslag för hur äldreomsorgen i Göteborg kan bli modern, trygg och rättvis. Vartenda förslag i programmet ska bidra till att våra äldre ska kunna leva livet, hela livet. En förutsättning för att det ska bli verklighet är att omsorgspersonalens arbetssituation förbättras till att bli mänskligare, tryggare och attraktivare.

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd