Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Välutbildade kvinnor är de verkliga förlorarna

Det är svårt att hålla med Alf B Svensson om att männen är de nya förlorarna. Det är de välutbildade kvinnorna, verksamma i låglönebranscher, som fortfarande drar det kortaste strået, skriver Carina Larusson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Männen de nya förlorarna, 3/5

Jämställdhet kan å ena sidan ses ur ett individperspektiv, å andra sidan som ett strukturellt problem. Psykologen Alf B Svensson lyfter fram de problem som vissa män har med ensamhet, missbruk och våldsamhet. Och påstår att det numera är männen som är de stora förlorarna och kvinnorna som är vinnarna, eftersom kvinnorna utbildar sig och ”lägger beslag” på de jobb som dessa män annars skulle haft.

De verkliga förlorarna

Med ett annat strukturellt perspektiv av verkligheten kan man lyfta fram att det fortfarande är de stora grupperna välutbildade kvinnor som är de verkliga förlorarna. Dessa är i hög grad arbetsverksamma i låglönebranscher medan de stora grupperna män är yrkesverksamma i de mer högavlönade mansdominerade branscherna. Kvinnor är även underrepresenterade när det gäller ledningspositioner med tillhörande möjligheter till inflytande och ekonomi. Kvinnor är dessutom överrepresenterade när det gäller att arbeta med det obetalda hemarbetet och de är sjukskrivna i större utsträckning än män. Det är faktorer som inte relaterar till en marginell grupp utan till det stora flertalet kvinnor som arbetar mycket och tjänar lite och som under en livslängd med dagens penningvärde tjänar cirka 3,5 miljoner kronor mindre än en genomsnittlig man.

Nyanserar bilden

Med detta strukturella perspektiv för ögonen kanske man kan nyansera bilden något och se att jämställdhet är en fråga som är mycket större än de frågor som berör en marginell grupp av män, som med Alf B Svenssons perspektiv beskrivs som de nya förlorarna. Kvinnors livsvillkor måste fortsatt uppmärksammas och åtgärder som syftar till att öka jämställdhet i både familjelivet och samhället är fortfarande en angelägen fråga. Däremot är vi självklart överens om värdet i att uppfostra både flickor och pojkar att bli goda samhällsmedborgare med respekt för alla människors lika värde och rätt till ett liv på lika villkor.

Carina Larusson

verksamhetsledare, Regionalt Resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling