Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det Göteborgs stad behöver göra är att föra en kontinuerlig dialog med skolledare om hur förutsättningar bäst kan skapas så att alla barn utvecklas både kunskapsmässigt och som människor i vårt allt mer digitaliserade samhälle, skriver bland andra Jessica Blixt (D).
Det Göteborgs stad behöver göra är att föra en kontinuerlig dialog med skolledare om hur förutsättningar bäst kan skapas så att alla barn utvecklas både kunskapsmässigt och som människor i vårt allt mer digitaliserade samhälle, skriver bland andra Jessica Blixt (D).

Välplanerad digitalisering och ökad likvärdighet

Vi i Demokraterna har ingen övertro på enkla lösningar. Däremot är det viktigt att våra lärare får fortbildning och en tydlig pedagogisk vägledning. Först då får vi maximal nytta av digitaliseringen så att eleverna kan vägledas i det digitala samhället, skriver Jessica Blixt (D) och Åse Victorin (D).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Digital skola, 27/10 och 5/11

Läsplattor, datorer och digitala läromedel är i dag självklara och viktiga redskap i undervisningen. Läroplanen som gäller från och med i höst säger att ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt”. Det digitala är här för att stanna, men det hindrar oss inte från att ifrågasätta på vilket sätt skolorna och pedagogerna har förberetts för att möta de nya kraven.

Risken är att digital utrustning bara blir skrivverktyg eller tidsfördriv om inte kompetensen finns hos lärarkåren. Det kan gälla sådant som kunskap i teknik – dyrbar undervisningstid försvinner när tekniken krånglar – men också kunskap om hur människans hjärna och hälsa påverkas av skärmar. Kort sagt, det gäller att våga problematisera även digitala satsningar och göra rätt prioriteringar från början. Utan god insikt i aktuell och relevant forskning kan det bli konsekvenser för både den kunskapsmässiga och den personliga utvecklingen hos barn och ungdomar i våra skolor och förskolor.

Brist på insikt och ansvar

Att som Karin Pleijel (MP) säger ”…politiken inte ska stå i vägen för lärarens arbete” eller prata om ”... politiska påbud” visar att man varken insett eller tagit sitt ansvar som kommun och huvudman. Det Göteborgs stad behöver göra är att föra en kontinuerlig dialog med skolledare om hur förutsättningar bäst kan skapas så att alla barn utvecklas både kunskapsmässigt och som människor i vårt allt mer digitaliserade samhälle.

Vi i Demokraterna menar att om styrning och ledning saknas är risken stor att pedagoger agerar godtyckligt. Godtycklighet tenderar inte bara att skapa spretande kvalitet i stadens skolor och klassrum utan gör det också svårare att få likvärdighet och jämförbarhet mellan skolor. Vi anser att föräldrar och elever har rätt att förvänta sig en grundläggande och likvärdig kvalitetsnivå för såväl utbildning som elevhälsa – oavsett skolenhet inom Göteborgs stad.

Jessica Blixt (D)

lärare

Åse Victorin (D)

barn- och skolläkare

För Demokraternas kunskapsgrupp Skola och förskola