Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Välkänt att Göteborg C är fullt

Det finns inte mer kapacitet på Göteborg C. Tågbolagen vill ansöka om mer tider, men kan inte för att tiderna inte finns. Detta är välkänt för alla i branschen. Uppenbarligen drar Skona Göteborg helt andra slutsatser än vad Trafikverkets experter på kapacitetsfrågor gör när det gäller utrymmet på Göteborg C, skriver Bengt Rydhed, Trafikverket Väst.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Göteborg C, 29/6, 1/7 och 5/7

Begreppet ”överbelastad” används under arbetet med den årliga tågplanen, d.v.s. planering av trafik på järnvägsspåren. När det finns risk att det blir för många tåg på en sträcka eller station skall Trafikverket förklara sträckan eller stationen som överbelastad. 2012 förklarade Trafikverket Göteborg C som överbelastad i samband med att tågbolagen önskade öka trafiken på det nya dubbelspåret till Trollhättan.

I enlighet med järnvägslagen var Trafikverket då skyldig att upprätta en kapacitetsanalys. En rad åtgärder vidtogs för att kunna köra önskad trafik på sträckan, och i analysen konstaterades samtidigt att kapacitetsbristerna kommer att kvarstå fram till dess att Västlänken öppnar 2026.

Fortfarande fullt

Sedan dess har vi inte hamnat i det kritiska läge under arbetet med tågplanerna att vi varit tvungna att förklara stationen som överbelastad. Detta innebär inte att det finns kapacitet. Göteborg C är fortfarande full, och det går inte att öka tågtrafiken. Tågbolagen ansöker därför inte om fler tider än vad som får plats, precis det som systemet klarar av. Vill man köra till exempel nattetid finns det plats och de turer som har lagts till de senaste åren har varit på kvällstid, inte i högtrafik.

Samtidigt fortsätter efterfrågan på tid i spåren att öka och i Sverige har vi hamnat i en situation där järnvägen inte räcker till. På 25 år har tågresandet ökat med 78 procent och antalet tågbolag som vill ha plats på spåren har ökat från 5 till 30. Resandet regionalt har ökat nästan 300 procent de senaste 25 åren.

Skapar mer kapacitet

Syftet med Västlänken är att skapa mer kapacitet i navet Göteborg C och att öka tillgängligheten till olika delar av staden. Det är en förutsättning för att på olika sätt öka tågtrafiken i Västsverige. Givetvis är navet beroende av hur kapaciteten ser ut i det angränsande systemet. Vad som också är centralt i sammanhanget är att Västlänken är anpassad för framtiden. En framtid med andra trafiklösningar än de som vi har i dag. Med Västlänken uppstår helt nya möjligheter för den regionala tågtrafiken och därför går det inte att jämföra med dagens resande.

Bengt Rydhed

stf regional direktör, Trafikverket Väst