Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Svante Axelssonnationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Väljarna vill ha ett fossilfritt Sverige

En offensiv klimatpolitik skrämmer inte väljarna – tvärtom, visar en ny Sifo. Ambitionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer välkomnas av flertalet tillfrågade, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

I dag beslutar riksdagen med bred majoritet ett klimatpolitiskt ramverk med en målsättning att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 och en klimatlag som binder regeringen vid målet. Det är dock knappast något tungt ok för politikerna att bära. Enlig nya siffror som Sifo tagit fram på uppdrag av Fossilfritt Sverige skrämmer inte en offensiv klimatpolitik väljarna. Nästan hälften tror tvärt om att deras livskvalitet kommer att påverkas positivt av målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Konflikten en myt

Många politiker runt om i världen vill ibland göra gällande att det finns en konflikt mellan välfärdsutveckling och minskade utsläpp av växthusgaser även om det inte går att visa på några sådana samband. Donald Trumps ansvarslösa beslut om att USA ska lämna Parisavtalet bygger på en sådan myt. Beslutet ska ha fattats för att rädda jobben för amerikanska kolarbetare men argumentet blir paradoxalt när det i dag arbetar nästan dubbelt så många inom sol- och vindkraftsindustrin som inom kolkraftsindustrin. En politik baserad på känslor snarare än fakta är dock vad vi kommit att förvänta oss av den amerikanska presidenten.

Som den breda majoritet i riksdagen visar finns det i Sverige en bred politisk samsyn om målsättningen med klimatpolitiken men ändå är debatten het när det gäller de konkreta förslagen. Såväl regeringen som oppositionen har under våren levererat ett antal förslag till styrmedel för att minska utsläppen av koldioxid. Förslag som klimatklivet, förändringar av reseavdraget, en lag om bränslebyte och investeringar i ny miljöteknik har tagits emot relativt positivt och därför heller inte debatterats i någon större utsträckning. Det har däremot de som ses som kontroversiella. Kilometerskatt på lastbilstrafik, flygskatt, bilfria zoner i innerstan och utbyggnad av vindkraft är exempel som mött motstånd. En livskraftig debatt om förslagen är givetvis bra men det sammanlagda intrycket blir lätt att förslag för att sänka växthusgasutsläppen nästan oundvikligen påverkar människors vardag negativt och att den som lägger dem kommer att förlora på det när det är dags för val.

Tror på positiv effekt

Fossilfritt Sverige har därför, med hjälp av Sifo, undersökt hur svenskarna egentligen ser på ambitionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det visar sig att mycket få, 11 procent, tror att det kommer påverka deras livskvalitet negativt. Hela 46 procent tror i stället att deras livskvalitet kommer påverkas positivt av omställningen. Inte heller tror man att Sveriges ekonomi kommer att drabbas av den tuffa ambitionen, bara 24 procent tror att det kan få negativa effekter.

Mycket talar också för att den positiva inställningen vilar på goda grunder. Erfarenheten av att Sverige minskat sina utsläpp med 25 procent ger inga avskräckande minnen och klimatpolitiska åtgärder kan vara kontroversiella när de ska införas men accepteras oftast i efterhand eftersom problembilden var överdriven. Den diskuterade flygskatten tycks till och med stödjas av en majoritet innan den är införd. Att livskvaliteten ökar i ett modernare samhälle som inte längre kretsar runt avgassprutande motorer som påverkar både planetens och vår egen hälsa är inte så konstigt.

Stimulerar ekonomin

Det mesta tyder också på att den ekonomiska utvecklingen snarare stimuleras än hålls tillbaka av att inte längre vara beroende av oljeimport från andra länder utan i stället vilar på effektivare energianvändning av inhemsk sol, vind och vattenkraft. Dessutom finns det för det skogrika Sverige stora exportmöjligheter i den bioekonomi som håller på att skapas när olja inte ska ersättas bara i bränslen utan även i tillverkningsindustrin.

Trots det ibland uppskruvade tonläget i debatten finns det alltså knappast opinionsmässiga skäl eller vetenskapliga fakta för politikerna att inte föra en politik som driver på för en snabbare omställning. Enligt SOM-institutet är klimatförändringarna det som oroar svenska folket mest samtidigt som det alltså inte tycks finna någon rädsla för att Sverige ska bli fossilfritt, utan snarare tvärtom.

Man förlorar knappast väljare på att ta klimathotet på allvar.

Svante Axelsson

nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

 

Fakta:

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och består av aktörer från olika samhällssektorer som ställer sig bakom att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria länder.