Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inget hot. Varför ser Daniel Bernmar (V) privat hemtjänst som ett hot? Se det som en möjlighet att utveckla den kommunala verksamheten i stället, skriver David Lega (KD).

Välfärdens kvinnor betalar priset för privatiseringen

Trots den starka kritiken från fackliga parter väljer de borgerliga partierna att snabbprivatisera hemtjänsten i Göteborg. Utan att se över konsekvenserna för hemtjänstpersonalens arbetsvillkor. Det är ett hårt slag mot ett kvinnodominerat yrke, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Daniel Bernmar(V)
Daniel Bernmar(V)

Erfarenheter ifrån kommuner som privatiserat hemtjänsten visar att marknadslösningar försämrar villkoren för välfärdens kvinnor. I exempelvis Stockholm saknar en majoritet av hemtjänstföretagen kollektivavtal. De anställda har oftare sämre anställningstrygghet, sämre löner och sämre pensions- sjuk och arbetsskadeförsäkringar. Dessutom finns flera företag som inte betalar någon ersättning för varken övertid eller obekväm arbetstid.

Sämre villkor

Jämförelser mellan privat och kommunal äldreomsorg visar att det är fler som har tillfälliga anställningar, tvingas arbeta deltid och att lönerna är lägre inom privat äldreomsorg. Dessvärre finns inget som tyder på att kvaliteten kommer öka inom hemtjänsten.

Hemtjänsten har många utmaningar och behöver förbättras. Därför pågår sedan 2014 ett långsiktigt förbättringsarbete kallat ”Attraktiv hemtjänst” där ett av målen är att göra det mer attraktivt att arbeta i hemtjänsten. Bland annat genom att förbättra arbetsmiljön och samarbetet mellan olika yrkesgrupper.

Osäkerhet

Att privatisera hemtjänsten i Göteborg skapar en osäkerhet kring vad som kommer att hända med projektet. Det riskerar att ytterligare slå hårt mot de anställda.

Ifrån fackligt håll har kritiken mot att privatisera hemtjänsten varit tydlig (GP Debatt 18/7 2016 och 4/6 2015). En kritik som inte verkar bita särskilt hårt på de borgerliga partierna som fortsätter att pressa igenom privatiseringen trots att arbetsvillkoren riskerar att urholkas. Om de vågade möta hemtjänstpersonalens och fackförbundens oro skulle de också inse det.

Daniel Bernmar (V)

äldrekommunalråd