Vi måste ha ett företagsklimat i världsklass som fortsätter locka till sig kreativa människor och innovativa företag. Då måste vi fortsatt lyssna på företagen – inte som vänsterstyret gå i konfrontation med näringslivet och dess organisationer, skriver debattörerna.  Bild: Mia Höglund
Vi måste ha ett företagsklimat i världsklass som fortsätter locka till sig kreativa människor och innovativa företag. Då måste vi fortsatt lyssna på företagen – inte som vänsterstyret gå i konfrontation med näringslivet och dess organisationer, skriver debattörerna. Bild: Mia Höglund

Vägen framåt är knappast att smälla dörren i ansiktet på näringslivet

I dagarna spräcker Göteborg 600 000-vallen när det gäller antalet invånare. Bara under de senaste fyra åren har Göteborg vuxit med 33 000 invånare. Ska Göteborg fortsätta växa och ska vi dra full nytta av de möjligheter som tillväxten ger, så måste politiken lyfta blicken. Vi upplever tyvärr att den förmågan helt saknas hos det nuvarande vänsterstyret. Där det skulle behövas pragmatism domineras styret av ett ideologiskt präglat och måttligt reformerat kommunistparti, skriver fyra moderata kommunalråd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Mycket av tillväxten beror på globala trender i form av ökat välstånd, en mer välutbildad befolkning och teknisk utveckling. Till detta ska läggas ett stort antal göteborgare som flyttat hit från andra länder.

Det är bra att Göteborg växer. Utöver att världen aldrig kan få nog många göteborgare, bidrar befolkningsökningen till att möjligheterna till ekonomisk utveckling och välstånd ökar. Alternativet är ekonomisk tillbakagång, en stadskärna i förfall och ökat utanförskap.

Göteborgs starka tillväxt är också en relativt ny företeelse. Så sent som på 1980-talet minskade stadens befolkning. Det kan ibland vara lätt att romantisera om svunna tider, men sanningen är att Göteborg på den tiden var en stad på dekis med ett förslummat Haga, öde varvsområden utmed älven och början på den negativa utveckling vi fortfarande lider av i våra utsatta områden.

Kräver fler jobb

För att fortsätta den positiva utvecklingen och samtidigt ta tag i de problem som Göteborg fortfarande har, är det några områden som måste prioriteras från politikens sida.

– Vi måste ha ett företagsklimat i världsklass som fortsätter locka till sig kreativa människor och innovativa företag. Fler göteborgare kräver fler jobb. Göteborg är till exempel redan i dag ett globalt centrum för hållbar mobilitet med vår fordonsindustri och vår spets inom elektrifiering. Det drar till sig andra företag i närliggande branscher och bidrar till en miljö av entreprenörskap och nytänkande. Då måste vi fortsatt lyssna på företagen – inte som vänsterstyret gå i konfrontation med näringslivet och dess organisationer.

– Vi måste bygga det som efterfrågas. Trots att Göteborg har vuxit kraftigt kunde vi ha vuxit ännu mer om det funnits bostäder som människor efterfrågat. Alltför många barnfamiljer och skattebetalare har lämnat staden för någon av kranskommunerna. Det har lett till mindre skatteintäkter och sämre välfärd. Under alliansstyret lade vi därför om bostadspolitiken och byggde fler småhus. Nu har vänsterstyret, tillsammans med Centerpartiet, skrotat planerna på mer än 6 000 villor och radhus. Det kommer inte att bidra till stadens utveckling.

Det nya vänsterstyret sänker i stället ambitionerna, skjuter fram målen och lägger hellre pengar på att utreda än på att åtgärda problem

– Vi måste bryta utanförskapet bland framför allt utrikes födda i våra utsatta områden. Det kräver både massiva sociala insatser, repressiva åtgärder och fysisk upprustning av hus och fastigheter. När vi styrde satsade vi 11 miljarder kronor på att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden till 2025. Vi föreslog dessutom en extra miljard till förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Det nya vänsterstyret sänker i stället ambitionerna, skjuter fram målen och lägger hellre pengar på att utreda än på att åtgärda problem.

– Göteborgs skolor måste leverera bättre resultat. Skolan är nyckeln till många av de frågor som måste lösas för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas. Utöver ett ständigt växande kompetensbehov inom företag och välfärd, är utbildning och kunskap för de allra flesta vägen från utanförskap till arbete och personlig utveckling. Vi måste komma bort från en skoldiskussion som hittills mer handlat om vem som äger skolan än om eleverna får tillräckliga kunskaper eller inte. Kvaliteten måste alltid gå först.

Pengar till förskolan

Denna resa börjar redan i förskolan. Det gäller inte minst för barn till föräldrar som inte själva integrerats i samhället eller som inte behärskar språket. Tillsammans med våra samarbetspartier vill vi därför satsa mer pengar på just förskolan. Vi vill också öka möjlighet för fler barn att tillbringa mer tid i förskolan. Vänsterstyret orkar däremot inte göra denna prioritering. När vi föreslår anställningsstopp för byråkrater, inköpsstopp för det som inte är absolut nödvändigt samt stopp för meningslösa projekt, kallar Jonas Attenius (S) till presskonferens för att klaga på regeringen.

Där det finns behov av breda lösningar förklarar kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande att han inte vill och heller inte tänker lyssna på oppositionen. Där alla goda krafter behövs hjälps de tre vänsterpartierna åt att smälla dörren i ansiktet på näringslivet.

Göteborgs framgångar är resultatet av alla göteborgares gemensamma insatser. Det bygger på att alla delar och sektorer driver och vill driva utvecklingen framåt. Tillsammans. Samma sak gäller de problem och utmaningar vi som stad står inför. Då kan vi inte ha ett politiskt styre som låser in sig, skyller ifrån sig och smäller igen dörrar för allt och alla.

Axel Josefson, kommunalråd (M)

Hampus Magnusson, kommunalråd (M)

Nina Miskovsky, kommunalråd (M)

Anneli Rhedin, kommunalråd (M)