Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Niclas Hallgren, chef operativa enheten Polisregion Väst

Utvisningarna måste bli enklare att genomföra

Vi måste få en utlänningslagstiftning som kan stötta det arbete som ska utföras av polisen och inte som nu lägga krokben för oss. Vi behöver ett bättre asylmottagande, fler förvarsplatser samt en förenkling av verkställigheterna, skriver Niclas Hallgren, Polisregion väst.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I måndags (9/4) genomfördes en EU-gemensam verkställighetsresa till Afghanistan i ett specialchartrat flygplan. Sverige hade plats för 25 personer men när planet lyfte fanns det endast tio afghaner ombord. Anledningen var åberopande av skyddsskäl som inkom i sista stund och utgjorde hinder för verkställighet.

Migrationsverket beräknar att 50 000 människor får avslag på sin ansökan att stanna i Sverige de närmaste åren. De flesta återvänder självmant till sina hemländer, men enbart i region Väst finns det 2 000 efterlysta personer med verkställbara beslut om utvisning. Utöver dessa finns det ett okänt antal tusen personer som lever i regionen utan rätt att vara i landet. Att leta upp dessa personer och driva processen för att få dem utvisade är en utmaning som med nuvarande förutsättningar lär ta årtionden.

125 dagsverken

I måndags var drygt 100 personer på plats för att protestera mot utvisningar till Afghanistan. Ett antal gick över gränsen för fredlig opinionsbildning och det resulterade i att åtta personer har efterräkningar att vänta i form av lagföring, till exempel för ohörsamhet mot ordningsmakt. Det är bötesbrott som belastar i huvudsak unga personer.

Enbart vid denna polisinsats har vi har lagt omkring 1 000 verksamhetstimmar – 125 dagsverken som kunde ha använts på annat viktigt arbete som att klara upp brott och öka tryggheten. Till det kommer givetvis det lidande en ineffektiv och tidskrävande verkställighetsprocess orsakar de berörda.

Jag vill inte likna polisens uppdrag allt för mycket vid den grekiska myten om Sisyfos, som fick i uppgift att rulla ett stenblock upp för en klippa och som slant när han nästan var vid toppen och fick börja om igen. Men liknelsen är tyvärr inte helt främmande.

Grundförutsättningar saknas

Polisens ska utföra sitt uppdrag, att verkställa Migrationsverkets beslut, så värdigt och lugnt som möjligt och enligt gällande rätt, men det saknas grundförutsättningar. Vi behöver ett bättre asylmottagande, fler förvarsplatser samt en förenkling av verkställigheterna. Politiken måste omsättas i en lagstiftning som blir tydlig och skapar förutsättningar för en enklare process. Vi måste få en utlänningslagstiftning som kan stötta det arbete som ska utföras och inte som nu lägga krokben för det.

Myten om Sisyfos kan låta överdriven men det är så jag ser på situationen. Vi behöver politikernas hjälp för att kunna göra vårt jobb, annars fastnar vi i hinder för verkställighet, överfulla förvar och onödigt lidande för den enskilde.

Niclas Hallgren

chef operativa enheten Polisregion Väst