Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
 • Mitt GP
 • Korsord
 • Erbjudanden
 • Logga ut

Utvidga kriterierna för fridskränkningsbrotten

Nära hälften av Sveriges kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast finns ingen hänvisning till heder. Ambitionerna ska höjas mot allt våld. Särskilda insatser krävs mot hedersnormer och här ligger Feministiskt initiativ i framkant, skriver Feministiskt initiativs partiledare Victoria Kawesa och Gudrun Schyman.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Allt våld är oacceptabelt, oavsett motiv. Det är viktigt att kunna se både likheter och skillnader mellan olika slags förtryck och våld. I namn av heder utövas det ofta kollektivt, vilket innebär utmaningar för rättsväsende och för socialtjänstens familjeorienterade arbetssätt. Särskilda insatser krävs – i det förebyggande arbetet, vid riskbedömning och i den straffrättsliga hanteringen. Ibland höjs krav på en särskild brottsrubricering eller straffskärpning vid hedersmotiv. Vi föreslår istället att redan existerande brottsrubriceringar som grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, används, när våldet ingår som en del i ett systematiskt förtryck. Bland kriterierna för dessa brott är att de utövas av närstående.

Skärp straffen

Vi vill att det ska tydliggöras att det med närstående kan avses släktingar eller andra viktiga personer i den utsattas nätverk, och inte bara partner eller förälder, så som tillämpningen är idag. Vi vill sedan tidigare se en skärpning av straffet för dessa brott till minst ett år. Utsatta ska ges möjlighet att bygga upp sitt liv på nytt. Våld med hedersmotiv är inte nödvändigtvis ett grövre brott än annat våld med mönster av upprepade kränkningar. Med en särskild brottsrubricering eller straffskärpning riskerar vi gränsdragningsproblem och större rättsosäkerhet. Riskbedömning är en annan sak. Våld i namn av heder kan kräva överväganden om risk för tvångsäktenskap exempelvis.

I de kommuner där Feministiskt initiativ har mandat driver vi den mest ambitiösa politiken mot alla former av våld, inklusive det i namn av heder. Vi har ännu inte inflytande på rikspolitiken, men vill mest även där. Medan Alliansen fortfarande ville ha dispens för barnäktenskap i vissa fall krävde vi nolltolerans. Medan flera etablerade partier idag inte vill göra något åt att sju av dem som söker skydd från våld nekas plats på kvinnojour kräver vi säkrad långsiktig finansiering för skyddade boenden.

Minskat handlingsutrymme

Många kvinnor rapporterar nu om minskat handlingsutrymme, att inte kunna röra sig fritt eller klä sig hur de vill utan att trakasseras. Kvinnor attackeras för att de inte bär slöja, men också för att de väljer att göra det. Det är oacceptabelt. Vi kräver allas rätt att klä sig hur de vill, tro på vad de vill och älska vem de vill utan att utsättas för våld. Med kongressen har partiet uppdaterat en redan ambitiös politik på området:

 • Alla äktenskap där någon av makarna är minderårig ska upplösas. Asylsökande barn som är gifta ska ha status som ensamkommande barn och skyddas från barnäktenskap. Nolltolerans mot barnäktenskap ska tillämpas.
 • Begreppet närstående i kriterierna för fridskränkningsbrotten ska inkludera släktingar och andra i den utsattas nätverk, straffet höjas till minst ett års fängelse. 
 • Skolpersonal, kuratorer på ungdomsmottagningar, polis och utredare inom sociala barnavården ska fortbildas om barn- och tvångsäktenskap.
 • Skolans uppdrag för att säkerställa alla barns rättigheter ska utvecklas och tillämpas. Barn och föräldrar ska informeras om deras rättigheter. Undervisningen ska vara fullständigt konfessionsfri.
 • Elever som utsätts för förtryck i namn av heder ska erbjudas möjlighet att byta skola.
 • Polis, skola och socialtjänst kan höja ambitionerna och skapa en bättre samverkan vad gäller att förebygga barn- och tvångsäktenskap.
 • Ökade resurser ska avsättas till att hämta hem och skydda unga, som i typfallet gifts bort utomlands under skollov.
 • En nationell kartläggning ska genomföras, för att få kunskap om omfattningen av förtryck och våld mot unga inom familj- och släktskapsrelationer. Den ska innefatta kontroll och begränsningar exempelvis gällande val av partner, oavsett om förtrycket utövas i namn av heder eller inte.

Ojämlikheten ökar

Sverige är ett av de OECD-länder där ojämlikheten har ökat mest. I tider av oro och ökad ojämlikhet sätter fler sitt hopp till traditionella värderingar. Religiös fundamentalism och nationalism är uttryck för detta, som alltid innebär ökat kvinnoförtryck. Ekonomi är dock inte allt. Välfärdssatsningar behövs, men också insatser mot förtryckande normer. Att vissa normer är vanligare i vissa grupper innebär inte att de omfattas av alla i den gruppen eller att de inte kan förändras. Vi motsätter oss en nationalistisk syn på kultur som något statiskt och homogent. Samhällsvetenskap och kulturantropologi visar att den förändras. Det finns ingen nedärvd essens, folksjäl eller eviga svenska värderingar.

Det är i Sverige störst risk som kvinna att mördas i samband med separation, ofta efter upprepat systematiskt våld. Nära hälften av Sveriges kvinnor har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Oftast finns ingen hänvisning till heder. Ambitionerna ska höjas mot allt våld. Särskilda insatser krävs mot hedersnormer och här ligger Feministiskt initiativ i framkant. Våra förslag vilar på gedigen kunskap, forskning, erfarenheter från våldsutsatta och etablerade organisationer.

 

Victoria Kawesa

partiledare (Fi)

Gudrun Schyman

partiledare (Fi)