Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utan lönsamhet är det omöjligt att utveckla Preemraff Lysekil i den förnybara riktning som Sverige behöver, skriver Cristian Mattsson.  Bild: Thomas Johansson/TT, Pressbild
Utan lönsamhet är det omöjligt att utveckla Preemraff Lysekil i den förnybara riktning som Sverige behöver, skriver Cristian Mattsson. Bild: Thomas Johansson/TT, Pressbild

Utveckling av Preemraff nödvändig för hållbara jobb

Grön Ungdom skriver att de vill stoppa utvecklingen av Preemraff i Lysekil. Det är en dålig idé, både för sysselsättning, tillväxt, krisberedskap, regional utveckling och inte minst för klimatet. Tyvärr verkar det också som att Grön Ungdom missuppfattat centrala delar i Preems offensiv för hållbara drivmedel, skriver Cristian Mattsson, ordförande IF Metall Preemraff Lysekil.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Preemraffs expansion, 28/11

IF Metall representerar arbetarna inom raffinaderisektorn i Sverige och vi arbetar varje dag med att förverkliga omställningen från fossilt till förnybart. Vi har kommit långt på vägen. Redan i dag är Preems raffinaderier två av de mest hållbara i världen tack vare ett inriktat arbete mot att minska energiförbrukningen och hålla nere utsläpp av såväl svavel, kväve och koldioxid. Vårt arbete har dock bara börjat.

Negativa konsekvenser

Ett nytt miljötillstånd för Preemraff i Lysekil är helt avgörande för att ta nästa steg i den förnybara omställningen, och ett politiskt nej skulle få mycket negativa konsekvenser för sysselsättningen, svensk tillväxt, krisberedskap och regional tillväxt, och inte minst för klimatet.

Ett politiskt nej skulle få mycket negativa konsekvenser för sysselsättningen, svensk tillväxt, krisberedskap och regional tillväxt, och inte minst för klimatet.

Hur kommer det sig? Jo, Preem verkar på en utsatt marknad med stor konkurrens från raffinaderier runt om i Europa. Marginalerna är små, och varje krona är viktig. Jämfört övriga raffinaderier i Europa har Preem en stor nackdel – den geografiska placeringen. De högre transportkostnaderna som placeringen medför har vi i många år försökt kompensera med att vara marknadsledande, både när det gäller energieffektivitet och med att ta fram mer hållbara produkter än våra konkurrenter.

Preem planerar nu att fortsätta utveckla verksamheten i Lysekil på ett sätt som är helt nödvändigt för att kunna värna om raffinaderiernas konkurrenskraft även i framtiden och kunna tillverka det som politikerna beslutat om. Det handlar dels om att bygga ut anläggningen för att kunna tillvarata vår tjockolja på ett mer hållbart sätt, dels om att påbörja produktion av förnybar diesel och bensin. Med dagens miljötillstånd är det inte tillåtet att producera förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil.

Central del av utvecklingen

Den förnybara utvecklingen är helt central för Preemraff Lysekil. Det kommande decenniet planeras en produktionsökning till 2,5 miljoner kubikmeter förnybara produkter i Lysekil, och motsvarande mängd planeras på raffinaderiet i Göteborg. Det är trettio gånger högre än dagens produktion, och kommer att bidra till att utsläppen från Sveriges transporter kan minska med 12,5 miljoner ton koldioxid, motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp i dag. Betänk också de möjligheter som svenskt skogsbruk har med råvaruförsörjning till våra önskade satsningar. Den utvecklingen tror vi inte att Grön Ungdom vill stoppa?

Vårt planerade och sökta miljötillstånd är helt avgörande för att Sverige ska klara av att möta den ökade efterfrågan som styrs av reduktionsplikten – en lag som moderpartiet Miljöpartiet har varit med och tagit fram.

Om Preem får ett nej på sin miljötillståndsansökan försämras lönsamheten drastiskt, och den förnybara omställningen tar smällen

Utan lönsamhet är det omöjligt att utveckla Preemraff Lysekil i den förnybara riktning som Sverige behöver, och om Preem får ett nej på sin miljötillståndsansökan försämras lönsamheten drastiskt, och den förnybara omställningen tar smällen.

Resultatet blir att andra raffinaderier får chansen att roffa åt sig marknadsandelar från Preem. Händer det kan vi med säkerhet säga att klimatutsläppen ökar, samtidigt som Sverige mister en unik möjlighet att ställa om raffinaderisektorn på ett sätt som innebär ökad sysselsättning, tillväxt, ökad krisberedskap, förnybara drivmedel, stark regional utveckling och lägsta möjliga utsläpp i hela värdekedjan.

Cristian Mattsson, ordförande IF Metall Preemraff Lysekil