Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utred dragning för nytt spår Alingsås-Göteborg

DEBATT: Det behövs ett nytt dubbelspår på Västra stambanan mellanb Alingsås och Göteborg. Det är de flesta överens om. Ge Trafikverket i uppdrag att hitta en ny sträckning som tar hänsyn till våra översiktsplaner, skriver bland andra Joakim Järrebring (S), kommunstyrelseordförande i Alingsås.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland slår fast att Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar. Banan har mycket stor betydelse för regionala och långväga persontransporter samt för nationella och internationella godstransporter. Banans kapacitet utnyttjas i dag maximalt, främst på sträckan Alingsås – Göteborg. Det finns dessutom starka önskemål om utökad trafik.

Nästa nationella plan

Trafikverket beslutade därför att inriktningen inför upprättande av nästa nationella plan ska vara att använda åtgärdsvalsstudien som ett underlag för att pröva investeringsåtgärden om nya spår Alingsås – Göteborg.

Swecos genomgång av Trafikverkets underlagsmaterial, Second opinion – Västra stambanan, visar att sträckan Alingsås – Göteborg bör byggas ut som ett samlat projekt för att största möjliga positiva effekt ska uppnås. För att nå målen om snabba restider bör dubbelspåret dras i en ny sträckning med högre hastigheter och inte längs befintlig bana. Detta behövs för att få den mest gynnsamma linjedragningen ur såväl miljöhänsyn som ur trafikeringsperspektiv.

Sårbart

I Trafikverkets rapport Utbyggnad befintliga banor, konstateras att tågtrafiken har ökat kraftigt och omfattar hela 213 tåg/dygn på sträckan Alingsås – Göteborg. Den omfattande trafiken medför att en liten försening snabbt drabbar annan trafik som ger ytterligare störningar i trafiken. Västra stambanan föreslås därför byggas ut med ytterligare dubbelspår.

Kommunerna Alingsås, Lerum och Partille är eniga om behovet av ytterligare dubbelspår i ny sträckning Alingsås – Göteborg som ger en större arbetsmarknadsregion och nationell nytta för alla trafikslag på Västra stambanan. Trafikverket bör snarast ges i uppdrag att starta lokaliseringsutredningen med ytterligare spår i ny sträckning med hänsyn till kommunernas arbete med översiktsplaneringen.

Joakim Järrebring (S)

kommunstyrelsens ordförande Alingsås kommun

Dennis Jeryd (S)

kommunstyrelsens ordförande Lerums kommun

Stefan Svensson (M)

kommunstyrelsens ordförande Partille kommun